Kroes wil geen heiligen

Nieuws | de redactie
12 december 2011 | “Ik zoek talenten, geen heiligen.” Met die woorden verdedigde Neelie Kroes de benoeming van oud-minister Zu Guttenberg tot haar adviseur over vrijheid op het internet. Zijn vrijelijk benutten van andermans publicaties voor zijn dissertatie zorgde eerder dit jaar tot zijn diepe val. Open Data, anyone?

Geen politieke ster rees zo snel en stortte zo snel ter aarde inde Duitse politiek als Karl-Theodor Freiherr zu und von Guttenberg.De plagiaatkwestie rond zijn proefschrift dwong de jonge Defensie-en EZ-minister tot aftreden.

Merkels doodsteek

De doodsteek voor de jonge defensieminister werd gegeven doorKanzlerin Angela Merkel zelf, maar dat deed zij uiteraard indirect.Haar beste politieke vriendin en minister van ‘Bildung’ en’Forschung’, Annette Schavan, verklaarde dat zij zich schaamde voorhaar collega in het kabinet. Zelf was Schavan 30 jaar geledengepromoveerd, zo vertelde zij, en kon zich indenken dat velewetenschappers zich door het plagiaat van Zu Guttenberg gegriefdvoelden.

Dat Schavan dit zei, was natuurlijk dodelijk voor Zu Guttenberg.Vooral omdat de dag daarvoor bij het Kanzleramt van Merkel eenpetitie werd overhandigd namens meer dan 20.000 wetenschappers diemeldden zich belachelijk gemaakt te voelen door Zu Guttenbergsverdediging voor het plagiaat en het feit dat hij op dat moment nogsteeds aanbleef. Merkel reageerde hier niet persoonlijk op, maar dewoorden van haar vertrouwelinge Schavan vormden feitelijk eenpolitieke executie.

Wat meer deemoed, bitte

Na een tijdje in de USA verbleven te hebben bij het Center forStrategic and International Studies meldde de oud-minister zichterug in Duitsland, met een serie interviews vol halfhartig berouwen voorzichtige pogingen weer terug te komen in de politiek. Ookkwam hij met een interview boek waarin hij uitvoerig ingaat op zijntreurig politiek lot en dat boek is meteen een bestseller geworden.Zijn partijleider Horst Seehofer (CSU) raadde hem daarop aan nogwat meer deemoed te ontwikkelen.  

Het taakgebied van de baron als Kroes-adviseur is de relatietussen mensenrechten, vrijheid en internet. Zo moet hij kijken naarmanieren waarop Europa mensen kan helpen die in dictaturen alsBelarus worden bedreigd vanwege hun blogs en andere webuitingen.Bij de perspresentatie werd Zu Guttenberg vilein gevraagd of zijnbenoeming inhield, dat nu voor iedereen ongelimiteerd ‘copy paste’gedrag gaat worden toegestaan. Hij reageerde met een zuiniglachje.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK