Lectoraten ook fysiek zichtbaar maken

Nieuws | de redactie
6 december 2011 | Lectoraten zijn te weinig verbonden met het onderwijs in hogescholen. Dat staat de ontwikkeling van het HBO naar volwaardige kennisinstituten in de weg, zo blijkt uit onderzoek van Saxion-docent en onderzoeker Hester van Sprang. Een fysieke werkomgeving kan deze cultuuromslag faciliteren.

Volgens Van Sprang, die onderzoek deed naar het effect van eenfysieke werkomgeving op de productiviteit van kenniswerkers kan “defysieke werkomgeving een faciliterende rol vervullen in het bindenen boeien van mensen en de cultuuroverdracht.” Een inspirerendewerkomgeving kan studenten verleiden deel te nemen aan onderzoek encollega’s in onderwijs en markt inspireren.

In het onderzoek is met behulp van interviews, vragenlijsten hetbijhouden van dagboeken het werk van lectoren in kaart gebracht engekeken naar de wensen en visie op onderzoek in het HBO. Daaruitblijkt dat een zichtbare fysieke werkomgeving van lectoraten vanbelang is om herkenbaarheid bij studenten te vergroten, deinformele kennisdeling (via ontmoetingen in de wandelgangen) tebevorderen en om de gevoelde binding van lectoren met hetkennisinstituut door situering in één kenniscentrum teversterken.

De zichtbaarheid van lectoraten bij studenten is een punt vanzorg dat onlangs ook al door het ISO werd gesignaleerd. Studenten en lectorenkennen elkaar niet en ook bij studieloopbaanbegeleiders en mentorenzijn de mogelijkheden die lectoraten bieden vaak niet bekend.Fysieke zichtbaarheid, zo stelt Hester van Sprang, kan een bijdrageleveren aan deze onderlinge bekendheid.

Van Sprang is als docent verbonden aan de onderzoekslijnFacility & Real Estate Management van het Saxion KenniscentrumBusiness Development & Hospitality. Voor haar dissertatie ‘Vankenniskruispunt naar kennisknooppunt: de werkomgeving als resourcein kennismanagement’ aan de Greenwich University deed zij onderzoekbij zes lectoraten van Saxion en de Hogeschool Utrecht.

De resultaten van het onderzoek van Hester van Sprang zijn hier te lezen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK