Leiden op orde, Windesheim klap

Nieuws | de redactie
21 december 2011 | De NVAO heeft afgelopen maanden meerdere opleidingen beoordeeld die alternatieve afstudeertrajecten aanboden. Communicatie in Leiden blijkt op orde, Journalistiek op Windesheim is nog onder de maat. Bovendien is de NVAO nog niet klaar met haar oordeel.

Naar aanleiding van het onderzoek naar de zogeheten ‘Theo-route’bij Inholland heeft de Onderwijsinspectie een steekproef gedaan bijandere instellingen in HBO en WO. Bij vier hogescholen pikte menzorgelijke signalen op en is de NVAO een nader onderzoek begonnen.Eerder werd al geconstateerd dat de HAN de zaken inmiddels op orde heeft en ook inLeiden kan men nu verder.

Leiden-voorzitter Paul van Maanen is blij met de positievefeedback. “Onze onderwijskwaliteit staat niet ter discussie. Dat isgoed voor de studenten om wie het gaat, en het is ook goed vooronze docenten en andere medewerkers.” De NVAO sprak ten aanzien vanLeiden haar waardering uit over de kwaliteit van het alternatievetraject dat 18 langstudeerders in staat stelde binnen de formelekaders een HBO-bachelor te halen.

Negatief oordeel Windesheim

Ander is het beeld bijHogeschool Windesheim. Het visitatiepanel dat voor de NVAO deopleiding Journalistiek onderzocht, komt tot een negatief oordeel.De NVAO staat nu voor de vraag of dit moet leiden tot het verliesvan accreditatie. Verliest de opleiding zijn accreditatie, dan magzij geen nieuwe studenten meer aannemen en vervalt de bekostiging.Wel moet de ingeschreven studenten de mogelijkheid aangebodenworden hun diploma te halen eventueel door afspraken met anderehogescholen.

Windesheim-voorzitter Albert Cornelissen is geschrokken vande uitkomsten. ”Tot nu toe gingen wij alleen uit vanonvolkomenheden in de procedure.”

Reactie NVAO-voorzitter Dittrich

De berichtgeving over Windesheim is overigens pikant. De NVAObleek desgevraagd door ScienceGuide nog helemaal niet toe aanpublieke uitingen over het gedane onderzoek. NVAO-voorzitter KarlDittrich laat aan ScienceGuide weten: “Ik begrijp dat er eennegatief eindoordeel wordt gegeven door het visitatiepanel. Daarkun je als NVAO op twee manieren op reageren. Of een negatieveaccreditatie afgeven of een herstelperiode toestaan. Daar gaan wein januari naar kijken.” Om die reden is nog geen feitelijkrapport beschikbaar.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK