Maatschappij fundament topsectoren

Nieuws | de redactie
9 december 2011 | Economische groei is alleen mogelijk als er in ons land een goed maatschappelijk fundament ligt. Het onderzoek in de topsectoren kan daarom niet zonder de bijdrage van de maatschappij- en geesteswetenschappen. De nieuwe Sociale Infrastructuur Agenda van NWO werkt dit uit.

In de SIA, die gisteren door de gebieden Maatschappij- enGedragswetenschappen (MaGW) en Geesteswetenschappen (GW) van NWOaan staatssecretaris Zijlstra is aangeboden, wordt uiteengezetwelke bijdrage de maatschappij- en geesteswetenschappen leveren aaneen gezond maatschappelijk klimaat en een houdbaarsociaaleconomisch stelsel.

Geen huis op veengrond bouwen

Volgens de SIA is een duurzame en rendabele kenniseconomiealleen mogelijk als er ook gewerkt wordt aan vraagstukken omtrentde aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, een duurzaampensioenstelsel en een goede aansluiting tussen technologischeinnovatie en mensen. Zijlstra erkent het belang van de agenda. “Alsde maatschappelijke infrastructuur niet op orde is, kan de economieniet functioneren. Je moet geen huis op veengrond willenbouwen.”

“De Sociale Infrastructuur Agenda bundelt samenhangendhoogwaardig onderzoek en draagt bij aan het positioneren van onsland als ‘Standplaats Nederland’, waarbij het optimaliseren vanNederland als aantrekkelijke vestigingsplaats voorop staat”, zeiprofessor Henriëtte Maassen van den Brink, voorzitter van hetbestuur van NWO-MaGW, bij het aanbieden van de SIA.

Aansluiting met Human Capital Agenda’s

De Nederlandse regering heeft negen topsectoren aangewezenwaarin wetenschap, bedrijfsleven en overheid de komende jaren gaaninvesteren. NWO zal in de ontwikkeling van de onderzoeksagenda’svoor deze topsectoren inbrengen hoe de maatschappij- engeesteswetenschappen met de SIA kunnen bijdragen aan de bloei vande topsectoren. Zijlstra ondersteunt dit. Hij meent dat de SIAuitstekend past in de zogenoemde Human Capital Agenda’s van detopsectoren.

U leest de volledige Sociale Infrastructuur Agenda hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK