Moleculen echt zien

Nieuws | de redactie
22 december 2011 | Met optische technieken kun je tot ín een molecuul kijken, maar weet je dan echt wat je ziet? Beelden zijn soms lastig te interpreteren door de invloed van licht. UTwente-onderzoekers hebben hinderlijke achtergrondsignalen weggewerkt door een omgekeerde benadering van spectroscopie.

Niet het laserlicht als uitgangspunt nemen, maar juist beginnenvanuit het molecúúl dat je bestudeert: deze radicale ‘omkering’,van onderzoekers van het Twentse instituut MESA+, leidt nu tot eenrelatief eenvoudige aanpassing van de bestaande CARS-spectroscopieen tot betere beelden. CARS is nu al een krachtige techniek om,gebruikmakend van lasers, moleculen in beeld te brengen voorbijvoorbeeld analyse van voedsel of medische beeldvorming.

De handtekening van het molecuul

Voordeel van de nieuwe methode is onder meer dat geenfluorescerende labels nodig zijn om de moleculen zichtbaar temaken. Maar de interpretatie van de beelden is complex, door hetaanwezige achtergrondsignaal. Dankzij de nieuwe benaderingverdwijnt dit signaal geheel, en blijft het ‘echte’ beeld over. Datlevert meer informatie op dan tot nog toe mogelijk was, zoals deprecieze concentratie. Kort gezegd: de handtekening van hetmolecuul is beter te vinden.

De uitweg uit de complexiteit ligt besloten in de aanbeveling’Look at the molecule!’ van professor Shaul Mukamel van deUniversity of California. Die stelt: begin nu eens niet bij deinteractie van het licht met het molecuul, want dan wordt het ergcomplex, of zelfs onmogelijk, om ’terug te rekenen’ naar het echtebeeld. Begin, in plaats daarvan, met de energieniveaus binnenin hetmolecuul.

Nieuwe toepassingen voor spectroscopie

Tot nu toe leidde deze aanbeveling van Mukamel, die ookmeewerkte aan de publicatie uit Twente, vooral tot nieuwetheorievorming. De UTwente-onderzoekers hebben de theorie nuvertaald naar de nieuwe techniek van vibrational molecularinterferometry, die de toepassingsmogelijkheden van onder meerCARS flink zal doen toenemen.

Het onderzoek is uitgevoerd in de Optical Sciences groep vanprofessor Jennifer Herek. De groep maakt deel uit van het MESA+Instituut voor Nanotechnologie van de UT. Het onderzoek is deelsgefinancierd door de stichting FOM en deels vanuit de VICI-subsidiedie Jennifer Herek eerder heeft ontvangen van NWO.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK