Nieuw bestuurslid Inholland

Nieuws | de redactie
14 december 2011 | Hogeschool Inholland heeft een nieuw lid van het CvB: Marcel Nollen. Hij komt uit het Rotterdamse MBO en volgt per 1 maart 2012 Kees Rutten, met name voor de portefeuilles bedrijfsvoering en financiën. Rutten zal dan toetreden tot de Raad van Toezicht van Inholland.

“Er moet de komende jaren veel gebeuren,” zegt Marcel Nollen ineen eerste reactie. “De verbeteracties en het strategisch plan zijnde instrumenten om Inholland weer op de kaart te zetten. Ik kijkernaar uit om Inholland verder te helpen en ik heb veel vertrouwenin de toekomst van de hogeschool.”

Dr. M.J.W.T. (Marcel) Nollen is sinds vijf jaar lid van hetCollege van Bestuur van het Albeda College dat mbo-onderwijs biedtaan 25.000 studenten in de regio Rijnmond en heeft 2.500medewerkers en 60 locaties. Nollen heeft bij het Albeda College debedrijfsvoeringportefeuilles onder zich. Ook geeft hij leiding aande contractactiviteiten en een drietal onderwijsdirecties.

Nollen studeerde bestuurskunde en Change Management. Hij isgepromoveerd in bedrijfskunde aan de Universiteit van Tilburg. Hijheeft gewerkt bij verschillende ministeries en not-for-profitorganisaties.

Reactie RvT

“Nollen heeft een onderwijsachtergrond,” zegt Henk Breukink,voorzitter Raad van Toezicht (RvT). “Hij weet wat het is om eenorganisatie als Inholland te besturen. Het Albeda College, waar hijnu collegelid is, heeft ongeveer dezelfde organisatiestructuur enomvang als Inholland. Nollen neemt de portefeuille bedrijfsvoeringen financiën van Rutten over.”

“Nollen onderschrijft de nieuwe plannen van Inholland. Hij heeftzich gecommitteerd aan het Strategisch Programma dat vorige weekbekend werd gemaakt. Inholland maakt stevige keuzes en kiest vooreen solide en degelijke uitstraling. De reorganisatie is daar eenbelangrijk uitvloeisel van. De Raad ziet toe dat ook de nieuweleden van het College van Bestuur de ingezette lijn vasthouden envoortzetten.”

Rutten in de RvT

Kees Rutten is op dit moment nog interim lid van het College vanBestuur van Inholland. Hij zal per 1 maart toetreden tot de Raadvan Toezicht. Hij is benoemd op voordracht van deHogeschoolmedezeggenschapsraad (HMR). Rutten treedt pas toe tot deRaad wanneer hij zijn werk als interim lid van het College vanBestuur heeft afgerond.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK