Onderzoek in kunsten verrijkt

Nieuws | de redactie
12 december 2011 | De Verrijkte Publicatie (VP) van de maand november maakt het creatieproces van de kunst en haar wisselwerking met wetenschap zichtbaar. Het onderzoek van Prof. Martin Tröndle verscheen in het nieuwe Open Access-journal JAR waar ook lector Henk Borgdorff (KABK) in de redactie zit.

Prof. Martin Tröndle van de Duitse Zeppelin University heeft inzijn onderzoek The Entanglement of Arts and Sciences; On theTransaction Costs of Transdisciplinary Research Settings desamenwerking onderzocht tussen wetenschappelijk onderzoekers enkunstenaars. Het resultaat is gepubliceerd in een dynamische onlineomgeving waarin tekst, beeldmateriaal, audio en video in samenhangworden gepresenteerd. Een mooi voorbeeld van een VerrijktePublicatie en voor SURFfoundation reden om deze uit te roepen totVP van de maand november.

TheEtanglement of Arts and Sciences is gericht op onderzoekin de kunsten. Niet te verwarren met onderzoeknaar de kunsten. Niet de interpretatie van het kunstwerkstaat centraal, maar het creatieproces van de kunst. Tröndlebeschrijft en laat zien hoe onderzoekers en kunstenaars succesvolkunnen samenwerken.

Het is gebaseerd op ervaringen in een meerjarig project over desamenwerking tussen onderzoekers uit disciplines zoals sociologie,psychologie en culturele studies met kunstenaars uit diversestromingen en kunstvormen en andere betrokkenen oals programmeurs,databasemanagers en curatoren. Dit vraagt om een geïntegreerdepresentatie van tekst, beeldmateriaal, audio en video.

Een nieuw journal

Het nieuwe tijdschrift Journal for Artistic Research(JAR) voldoet aan deze vraag. JAR biedt een platform voor onderzoekvoor artistiek onderzoek en is een voorbeeld van een nieuwe maniervan wetenschappelijk publiceren. Het is een Open Accesspeer-reviewed journal  waarbij het traditioneletijdschriftmodel is losgelaten. 

Het biedt auteurs een dynamische online omgeving waar tekst,beeldmateriaal, audio en video in samenhang worden gepresenteerdals  ‘exposities’, die in feite gelijk staan aan VerrijktePublicaties. Er is een koppeling met de Research Catalogue(RC), een zoekbare database met onderzoeksdata.  Ook is erde mogelijkheid om reviewrapporten en commentaren toe te voegen endiscussies te starten. 

Tröndle kreeg de taart voor VP van de maand uitgereikt doorSURFfoundation en Henk Borgdorff, lector Onderzoek in de kunstenaan de Hogeschool der Kunsten in Den Haag. Borgdorff is lidvan de redactie van JAR dat volgens hem de juiste multimedialeexpositie biedt die past bij zijn en Tröndles werk.

Borgdorff: “De presentatie en de ontwikkelde standaard voordocumentatie, samen met de koppeling met de Research Catalogue,geven invulling aan de vraag van de internationale artistieke enwetenschappelijke gemeenschappen naar kwalitatief goede middelenvoor het verwijzen en documenteren van hun artistiek onderzoek. Hetvoldoet aan de behoeften van onder andere musea en galeries enkunstopleidingen om artistiek onderzoek beter toegankelijk temaken.”

Borgdorff en Trondle

links Borgdorff, rechts Tröndle.

Sinds februari 2011 looft SURFfoundation iedere maand een prijs uit voor de Verrijkte Publicatie (VP) van de maand. Een VerrijktePublicatie is een nieuwe communicatievorm in dewetenschap waarbij onderzoekers publicaties online beschikbaarkunnen maken in samenhang met ander materiaal. Denk daarbij aanonderzoeksrapporten, die open op internet beschikbaar zijn offilmfragmenten, waarin de onderzoeksmethode voor een breed publiekbelicht wordt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK