Scheiden doet onderwijs lijden

Nieuws | de redactie
6 december 2011 | De stijging van het aantal eenoudergezinnen door echtscheiding heeft een negatief effect op de onderwijsprestaties van leerlingen. Ook op die van kinderen in school die in tweeoudergezinnen leven. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van prof. Jaap Dronkers.

Voor het nieuwe boek ‘Goede bedoeling in het onderwijs:kansen en missers’ onderzochten Jaap Dronkers (UM) encollega’s in 25 landen wat het betekent voor 15-jarige leerlingenen hun klasgenoten wanneer veel van hen opgroeien met eenalleenstaande ouder. Daarbij werd de vraag centraal gesteld welkeinvloed het aantal leerlingen uit eenoudergezinnen per school heeftop de onderwijsprestaties van alle leerlingen.

Negatieve impact in 24 landen

In 24 van de 25 onderzochte landen blijken alle leerlingen opscholen met een groot aantal leerlingen uit eenoudergezinnen mindergoed te presteren.  Die uitkomst bleef gelden, ook nacorrectie voor factoren als de verschillende sociaaleconomischecompositie van de scholen, schoolgroottes, immigratieachtergrondenen urbanisatiegraad van de woonplaatsen.  

Dronkers concludeeert in zijn nieuwe boek naar aanleiding vandit onderzoek, dat echtscheiding niet uitsluitend eenprivéaangelegenheid is. Zij raakt veel meer mensen dan alleen dedirect betrokkenen. Echtscheiding heeft namelijk ook aanwijsbareconsequenties voor de ongelijkheid in de samenleving en hetfunctioneren van het onderwijs.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK