Topstudenten: veel Duitsers

Nieuws | de redactie
5 december 2011 | 460 studenten van de UM krijgen hun collegegeld terug. Omdat ze uitblinken. 5 studenten weten zelfs voor de vierde keer zo'n beurs te veroveren. Maar dankzij bezuinigingen moet deze regeling staken.

De groep van 460 studenten in Maastricht ontvangt een ‘Top3% certificaat’ en een beurs gelijk aan het door henbetaalde collegegeld voor het studiejaar 2010-2011. De groepgelauwerde studenten vormt een afspiegeling van deinternationaal samengestelde studentenpopulatie, die voor de UMkenmerkend geworden is.

Uitblinkers uit Iran, Nicaragua en zeker uitDuitsland

Vijf studenten krijgen de beurs voor de vierde keer, waarmee zezowel hun driejarige bacheloropleiding als hun eenjarige master metvolledige compensatie van het collegegeld (oftewel ‘gratis’) hebbendoorlopen. De studenten van buiten de EU (13 van de 459) zijnonder de uitblinkers beter vertegenwoordigd danvoorheen. 

een groot aantal van de 460 komt uit Duitsland (203), Nederland(188) en België (14). De andere toptalenten komen uit heelEuropa en landen tot ver hier vandaan: Australië, Canada, China,Ecuador, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije,Ierland, Iran, Israel, Italië, Letland, Luxemburg, Nicaragua,Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Rusland, Singapore,Tsjechië, Turkije, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk,Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland.

Concreet stimuleren

De Top 3% regeling is een concrete uitwerking van hetbeleid van de universiteit om getalenteerde studenten aan tetrekken, te stimuleren, koesteren en te belonen. Dezebaanbrekende regeling wordt nu voor het vierde en tevens laatstejaar uitgevoerd. Als gevolg van overheidsbezuinigingen is de beurshelaas gesneuveld.

Maastricht wil in het nationale en internationale hogeronderwijs een voortrekkersrol spelen op het gebied vantalentontwikkeling, bevordering van onderwijsprestaties enkwalitatief hoogstaand onderwijs. Toponderwijs is mede afhankelijkvan de combinatie van goed onderwijs en gemotiveerde/talentvollestudenten.

De 3% regeling is een van de maatregelen om hen uit binnen-en buitenland aan te trekken. Zij zorgen voor een vliegwieleffectin heel het onderwijsproces, omdat juist inhet PGO-onderwijsmodel de wisselwerking tussen de studentenvan groot belang is. Van de aanwezigheid van talentvolle studentenprofiteren de overige studenten direct en krijgt de kwaliteit vanonderwijs een extra impuls. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK