Toptalent krijgt lid op de neus

Nieuws | de redactie
13 december 2011 | De investeringen in voortreffelijke studenten krijgen een akelige tegenvaller. NWO moet zijn Rubicon-programma wegens geldgebrek zo aanpassen dat echt internationaal actieve talenten buiten de regeling gaan vallen.

Het kabinet had al besloten fors te snijden in hetHuygens-programma voor wereldwijd scorend talent vanuit ons land.Nu krijgt ook het Rubicon-programma een klap.

Rubicon in 2012 in beperkte vorm

Voor de toekenningen in 2010 en 2011 ontving NWO nogcofinanciering uit het ‘Marie Curie Cofund Action’-programma van deEuropese Commissie. NWO ontving 211 aanvragen voor Rubicon, 13%daarvan kon gehonoreerd worden. Deze Europese financiering is eeneenmalige toekenning. In verband met beperkt beschikbare middelenmoest NWO nu besluiten het Rubiconprogramma in 2012 in beperktevorm voort te zetten.

Vanaf 1 januari 2012 zal Rubicon daarom alleen toegankelijk zijnvoor aanvragers die in de afgelopen vijf jaar tenminste drie jaarverbonden zijn geweest aan een Nederlandse universiteit. Dat heeftongewenste effecten voor de stimulering van toptalenten onder destudenten, zo verneemt ScienceGuide.

Nederlandse studenten en jonge promovendi die staan ingeschrevenbij de meest vooraanstaande buitenlandse universiteiten en anderekennisinstellingen “kunnen nu geen aanvraag meer doen en worden dusbenadeeld,” zo merkt men in hun kring onthutst op. “Het doel vanRubicon was juist het bevorderen van mobiliteit onder jongeonderzoekers, maar in plaats daarvan ontmoedigen ze dat nu.”

Achterin de rij

Dit is extra pijnlijk omdat bijvoorbeeld OECD-topman Dirk vanDamme ons land nog vorige week waarschuwde dat op het punt van de excellentestudenten, de hoeveelheid promovendi in relatieve en absolute zinen de verknooptheid van het onderzoek met internationale partnersons land al langere tijd aan het wegzakken is en soms minder datmiddelmatig presteert.

Hij constateerde onder meer dat een laag aandeel bestaat vanalumni met een bèta-technische achtergrond in de arbeidsmarkt. Ookhet aantal PhD’s uit deze richting is in ons land erg laag en zittussen de OECD-naties in ‘de groep achterin de rij’.” Weinig vanzulke alumni zijn te vinden in kennisintensieve beroepen en bij hetpotentieel aan belangstelling en niveau die de PISA-metingen onderscholieren op dit punt laten zien, haalt ons land er ook ‘weiniguit’.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK