Veerman niet naar Amsterdam

Nieuws | de redactie
1 december 2011 | De formatie van een nieuw topbestuur van UvA/HvA is tegen een pijnlijk obstakel aangelopen. Oud-minister en ‘rapport-voorman’ Cees Veerman is afgewezen als beoogd voorzitter van de Raad van Toezicht.

De bestuurlijke ervaring van de vroegere landbouwminister zouvoor de WO-HBO-instelling niet een reden voor een vetokunnen zijn. Veerman was een zeer succesvolle collegevoorzitter vande Wageningen Universiteit. Hij zorgde voor de ingrijpende ’turnaround’ van de agrarische instelling naar een wereldwijdgerespecteerde netwerk-universiteit waaraan zowel HBO-opleidingenals onderzoekinstellingen verbonden zijn.

“De secretaris generaal van LNV zei tegen me: ‘We brengen meteeneen bezuiniging aan van 10 miljoen. Dat helpt altijd. Je kunt danbij je aantreden meteen een paar dingen doorzetten die anders nietmogelijk lijken.’ En dat gebeurde toen ook zo,” aldus Veermansverhaal over zijn benoeming en succes tijdens het VSNU-café inapril vorig jaar.

Bijna Eurocommissaris

Door zijn relaties in de landbouwsector en zijn ministerschap opLandbouw, Natuurbehoud en Visserij (LNV) heeft Veerman bovendieneen benijdenswaardig netwerk op Europees en ‘globaal’ niveau. In2004 was hij zwaar getipt als landbouwcommissaris in Brussel. Maartoen Nederland de nog veel machtiger post Mededinging kon’veroveren’ op Mario Monti uit Italië, wilde Balkenende diekans niet laten glippen en kon de VVD scoren door een vrouw,Neelie Kroes, daarvoor naar voren te schuiven.

Als LNV-minister was Veerman zeer gezien en een naturel op radioen TV. zijn positie in het kabinet en het CDA was ijzersterk. Hijdrukte zelfs door dat Balkenende geen steun meer mocht geven aanBlair en Barroso ten gunste van een drastischeverschuiving van EU-investeringen ‘van koeien naar kennis’. Veermandreigde openlijk met aftreden, onthulde hijzelf in het Agrarisch Dagblad.

Criticus van de gedoogcoalitie

Na zijn ministerschap profileerde hij zich als een vurigcriticus binnen het CDA van de rol van zijn partij in degedoogcoalitie. Recent riep hij op tot een snelle kabinetscrisis,ondanks de grote Europese gevaren van het moment. Dit heeft zijngoede naam als ‘Veerman-rapport’ originator geen goed gedaan in DenHaag. Het odium van ‘CDA-mastodont’ helpt zijn bestuurlijkeperspectieven niet.

Dit is in Amsterdam nu merkbaar. Zijn partij-geestverwanten bijde HO-instellling, Doop en Van der Steenhoven, zijn niet(meer) genoeg om een RvT-benoeming te realiseren. Het CDA isgewoon te klein en ‘marginaal’ in grootstedelijke kennisregio’s omtopposities te claimen, ook met uitnemende kandidaten. Als die ooknog onverbloemd aansturen op een voortijdige val van het VVD-CDAkabinet is niet alleen buiten de christendemocratie hun draagvlakgering geworden.

Wie dan?

Voor de UvA is het niettemin een verlies. Veerman was oprechtenthousiast over vernieuwingen in het onderwijs die daar mogelijkwerden. Hij nam het eerste exemplaar van de filmover het Learning Lab in ontvangst, bij de première daarvan, en zeitoen: “Dit is het doel van ons rapport!” Hier nog meer impuls eninspiratie aan geven is hem nu dus niet vergund.

Wie dan? In Amsterdam gonst het. Een nu door alle waterengewassen transitiemanagement-expert van de VU is ineens weerbeschikbaar. Steven ten Have zou geknipt zijn als RvT-voorzitter.De UvA/HvA gaat namelijk ook over de Johan Cruijff University.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK