Vertrouwenspersoon voor promovendi

Nieuws | de redactie
9 december 2011 | Promovendi moeten naast hun promotor nog een onafhankelijk vertrouwenspersoon krijgen. De affaire Stapel heeft meerdere promovendi ernstig gedupeerd. Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) is daarom in gesprek met de Onderwijsinspectie over mogelijke oplossingen.

“Dit is wel een punt wat we heel erg belangrijk vinden”, zegtPNN-voorzitter Linda Klumpers tijdens het VSNU-café overwetenschapsintegriteit. De afhankelijke positie die promovendimomenteel ten aanzien van hun promotor hebben is in dezeonwenselijk. Een onafhankelijk vertrouwenspersoon kan helpen dit tedoorbreken. “Dat kan bijvoorbeeld iemand van personeelszakenzijn.”

Klumpers benadrukt dat het bij voorkeur iemand uit deorganisatie van de universiteit is, maar dat de persoonnadrukkelijk geen binding heeft met het onderzoek van depromovendi. Niet alleen de afhankelijke positie van promovendi ispunt van zorg, het PNN hoopt met de maatregel ook eenoptimalisering van het promotierendement te bewerkstelligen.

Op de moment is de Onderwijsinspectie bezig met een rapport naarde kwaliteitsaspecten van promovenditrajecten. De resultaten vandit onderzoek zullen naar verwachting in 2012 bekend worden. HetPNN is in gesprek met de Onderwijsinspectie om de roep om eenonafhankelijk vertrouwenspersoon vanuit de promovendi onder deaandacht te brengen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK