Yvonne van Rooy blijft, nog even

Nieuws | de redactie
1 december 2011 | De machtigste vrouw in HO-land is voor twee jaar herbenoemd als CvB-voorzitter. Zij en haar bestuur kijken voor de toekomst bewust naar “een balans tussen continuïteit en vernieuwing in de leiding van de universiteit.” Wat wil dat zeggen en wie is Yvonne van Rooy eigenlijk?

Als je de ScienceGuide Top 10 tussen 2001 en 2011 zouaggregeren, dan komt Van Rooy ongetwijfeld op plaats 1 in dezedecade van het kennisbeleid. Zij was als voorzitter van deUniversiteit van Tilburg al snel een prominent in het WO geworden,na jaren in de Brusselse en Haagse politiek. Haar voortreffelijkebestuurlijke en politieke netwerk en haar bijna even sterkerelaties in het bedrijfsleven dankzij haar succesvolle tijd als’exportstaatssecretaris’ op EZ zorgden voor veel impulsen aan haaruniversiteit.

Un nouveau centre d’innovation

Dat werd in Utrecht niet minder toen zij daar aantrad na hettijdperk-Veldhuis. Hem opvolgen was al geen sinecure. De UU flinkevitamine-injecties geven al helemaal niet. Dat Van Rooy daarvoorgezorgd heeft, staat buiten kijf. De bloei van het Science Park envan de relaties met het HBO van HU en HKU zijn daarvan eensterk voorbeeld.

“Nous voulons construire au Parc Scientifique d’Utrecht unnouveau centre d’innovation dédié à la nutrition spécialisée quiréponde aux standards du 21ème siècle. Ce projet reflète notreconfiance en la qualité des équipes en place et notre volontéd’attirer des talents du monde entier,” zei Danone bijvoorbeeld na VanRooy’s succesvolle lobby om de top-R&D van dit Fransebedrijf naar Utrecht te krijgen en niet bij het bestaandeonderzoekscentrum bij Parijs.

Dat zij daarmee binnen de VSNU en HO-land in den brede tot eenvan de beeldbepalende en krachtigste bestuurders uitgroeide,staat nog minder buiten kijf. Mark Rutte schetste haar in 2006 in zijnafscheidsinterview met ScienceGuide over het HO-beleid en’wereldje’ kernachtig: ” ‘Smooth operator’. Als netwerker enbestuurder een goeie.”

De mens Yvonne

Dat de bestuurder pur sang ook een mens van vlees en bloed is,wordt weleens vergeten. Haar gloeiende trots op ScienceGuide Student van het Jaar2011, Simon Verwer, was voor velen bij zijn huldiging op OCW eeneyeopener. Dat de mensen van haar UU zulke boegbeelden zijn voor dekennissector, dat kon zij natuurlijk alleen maar stralendbeamen. Maar vooral als een van de bestuurders die zich zeerinzetten voor het project ‘Eerst de Klas’ was VanRooy juichend over deze keuze en het uitnemend leraarschapwaarvan Simon Verwer symbool was.

Die persoonlijke kant van Van Rooy is ook merkbaar inhaar bijdragen op ScienceGuide bij de reflectie op historischemomenten en haar herinnering daaraan. Bij ’20 jaar val van deMuur’ beschreef zij haar bezoek als EZ-bewindsvrouwe aan de DDR,vlak voor de instorting van het regime. “Je praat dan met deleiding van een land, maar ze waren totaal niet op de hoogte van deontwikkelingen elders in de wereld, volstrekt geïsoleerd: OostDuitsland was volgens hen ‘technologisch het meest geavanceerdeland ter wereld’. Ze leken het nog te geloven ook, ze leefden ineen volledig isolement.”

“Ik herinner me die totaal lege gangen in het regeringsgebouwvan de premier, die doodsheid waar je doorheen liep. Je kreeg deneiging om zomaar eens op zo’n vale deur kloppen, kijken of daarnog een levend wezen achter zou zitten. Het was volstrektverkalkt.”

9/11 en Rotterdam

Haar herinneringen aan 9/11 waren niet minder sterk, zo vertelde zijrecent bij de ’10 jaar herdenking’. “Voor mij is het besef dater in die twee torens meer mensen omkwamen dan bij het bombardementvan Rotterdam altijd heel sprekend geweest. Vreselijke gedachte. Wehebben niks meer gedaan die middag. Je bent allemaal helemaal vanslag bij zoiets.”

“Om 6 uur had ik nog een vergadering staan, sommigen waren alonderweg naar die bijeenkomst. Afzeggen kon zo toch moeilijk. Wehebben eerst een half uur alleen maar gepraat over de Twin Towers.De punten van de agenda zijn kort afgedaan. Iedereen wilde naarhuis, het nieuws zien en zo. Ik ook.”

Shanghai en straks Bruxelles?

De blik van de UU-voorzitter, oer-Europeaan en internationaalopererende politica is altijd mondiaal, als het gaat om de kansenen reputatieversterking van haar universiteit. Het dagboek dat zij publiceerde over haar verblijfin China en de gesprekken met alumni, onderzoekers encollega-universiteiten op de wereldtentoonstelling in Shanghai iswat dat betreft veelzeggend.

Het was haar ten volle duidelijk geworden “dat China forsinvesteert in een beperkt aantal universiteiten die bij deinternationale top moeten gaan behoren. Ook is er nu een “ChineseIvy-league in ontwikkeling. Daartoe behoren onder meer deUU-partners in Hong Kong evenals onze andere partners.”

Wat zou Van Rooy over twee jaar gaan doen? Zij blijft na 1januari 2014 tot aan het bereiken van de pensioengerechtigdeleeftijd in deeltijd verbonden aan de UU. “Over omvang en aard vande werkzaamheden worden in de loop van 2013 afspraken gemaakt.” Eenopvolger voor de voeten lopen in het bestuursgebouw, dat is niethaar stijl. Laat nu in 2014 de termijn van de Commisie-Barrosoaflopen en laat het nu een slecht bewaard geheim zijn, dat Van Rooyin 2009 op een haar na de Eurocommissaris voor Nederland werd, alsopvolger van Neelie Kroes…..  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK