Afschaffing SF in master klap voor bèta’s

Nieuws | de redactie
20 januari 2012 | De aangekondigde afschaffing van de studiefinanciering voor de master doet zich met name voelen bij de drie TU's. Studentenraden en vakbonden trekken daarom aan de bel en vragen om heroverweging van het wetsvoorstel ‘Studeren is investeren’.

“De bèta gemeenschap is teleurgesteld door dit wetsvoorstel!”zegt VSSD-voorzitster Mariska Heidema. Volgens de samenwerkendestudentenorganisaties worden met de nieuwe maatregelen bètastudenten onevenredig hardgetroffen. Omdat een technische master twee keer zo lang is als eenreguliere master, lopen de kosten voor de bètastudenten nog eensextra op.

Financiële drempel voor bèta-keuze

De VSSD uitte eerder al haar zorgen over de toenemende druk opde kwaliteit van opleidingen bij de TU Delft, nude universiteit gedwongen wordt de studievertraging van haarstudenten in te perken. In protest tegen het afschaffen van destudiefinanciering vindt de Delftse studentenvakbond nu steun bijde studentenraden van de drie Technische Universiteiten.

Volgens de studenten werpen de maatregelen van het kabinet eenfinanciële drempel op voor het volgen van een meerjarige master.Dat zou de keuze voor bèta-studies minder aantrekkelijk maken, eenontwikkeling die botst met de Human Capital Agenda’s van de topsectoren. Volgens de studentenraden en deVSSD zijn deze topsectoren juist gebaat bij volwaardige ingenieursdie daarvoor een tweejarige master zullen moeten hebbenafgerond.

“Wil de overheid haar ambitie waar maken, dan moeten demaatregelen heroverwogen worden en waar nodig uitzonderingen voorbèta’s ingevoerd worden”, zo dringen de studenten aan bij hetkabinet.

Techniekstudenten al eerder onder druk

De techniekstudenten hebben het sowieso al niet getroffen met definanciële maatregelen van OCW. Met relatief het hoogst aantalvertraagde studenten, treft ook de langstudeerboete komend september al veelstudenten in Delft, Eindhoven en Enschede. Geluk voor de TU’s isdat de instellingsboete voor langstudeerders op het laatste momentis ingeruild voor een kaasschaaf die alle instellingentreft. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK