Avans en Zeeland samen in deeltijdonderwijs

Nieuws | de redactie
26 januari 2012 | Avans Hogeschool en Hogeschool Zeeland slaan de handen ineen voor een deeltijdopleiding International Maintenance (IMM). Een opleiding waar vooral bij overheid en bedrijfsleven grote behoefte aan is.

Door de toenemende uitstroom van technisch personeel als gevolgvan de vergrijzing in combinatie met een krapper aanbod aangekwalificeerd technisch personeel, neemt de behoefte aanhoogopgeleide professionals toe. Bedrijfsleven en overheid hechtener waarde aan werknemers dus aan zich te binden. Een LLL-opleidingals die van Avans en HS Zeeland kan hier in voorzien.

De International Maintenance Academy van Avans en HogeschoolZeeland biedt medewerkers een passend loopbaanperspectief. DeAcademy bestaat uit twee componenten, enerzijds eenbacheloropleiding IMM en daarnaast een lectoraat die het onderzoekin het werkveld moet stimuleren.

De voltijdopleiding IMM is sinds september afgelopen jaar vanstart. Met de installatie van associate lector Lex Daan in novembermoet in september 2012 ook gestart worden met de deeltijdopleidingIMM ding IMM aan. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK