Belangenconflict bij Van Vught?

Nieuws | de redactie
23 januari 2012 | Als voorzitter van de nieuwe HO-reviewcommissie moet Frans van Vught boven de partijen staan. Een nevenfunctie in het HBO kan dit lastig maken, zolang deze nog actueel is.

Bij nieuwe overheidscommissies is het zaak te voorkomen, dat deleden een onbedoeld belangenconflict aangaan of overkomt. Bij denieuwe reviewcommissie voor het hoger onderwijs zijner ter zake enkele punten die aandacht verdienen. ProfessorHenriëtte Maassen-Van den Brink zal bij haar ‘broodheren’ UvA en UM- voor het TIER-instituut – zeker het recht van verschoning willentoepassen bij besluitvorming ten aanzien van de reviews.

Van Vught ook vice-voorzitter VKO

Lastig kan het vooral zijn voor de voorzitter, oud-UT-rector encollegevoorzitter Frans van Vught. Niet wat betreft Twente waar hijbij CHEPS nog een wezenlijke rol speelt als inspirator en Europeesverbindingsman. Daar is het beeld van een verschoningsplicht welhelder. Ingewikkelder is het in het HBO.

Van Vught is vice-voorzitter van de VKO, de club die namens deHBO-raad de kwaliteitszorg monitort en valideert van deonderzoekstaak en -uitvoering van alle hogescholen. Een reeks vanhen heeft inmiddels haar lectoraten en hun werk zo laten evaluerenen van adviezen voorzien over verdere ontwikkeling, profiel enkwaliteit. Gewezen kan worden op hogescholen als Fontys en Stenden.

Effectiviteit in het geding

Een combinatie van de verantwoordelijkheid voor zulke monitoringen beoordeling namens een HO-koepelorganisatie met het werk van dereviewcommissie lijkt daarom een ingewikkelde zaak.

De voorzitter van een dergelijke organisatie van OCW kanbezwaarlijk bij elke hogeschool die onderwerp van validatie isgeweest, of binnenkort zal zijn, verzoeken om verschoning bij debeoordeling of de besluitvorming binnen zijn eigen commissie. Deeffectiviteit daarvan zou hierdoor ernstig verminderdworden. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK