Beter leren rekenen

Nieuws | de redactie
31 januari 2012 | Sneller en beter rekenen? Dat gaat best in de basisschool met een doelgerichter programma, zo blijkt uit een studie van Groningse NWO-onderzoekers. En het gebruik van de computer in het rekenonderwijs is wel degelijk effectief.

Egbert Harskamp en Annemieke Jacobse (RUG) onderzochten heteffect van nieuwe vormen van instructie in het rekenonderwijs. Zijbekeken de uitkomsten van veertig experimentele onderzoeken diegericht waren op verbetering van het rekenen.

Visueel en toch verwarrend

Uit hun studie blijkt onder meer dat een regelmatig en duidelijkgestructureerd programma met een variatie aan werkvormen kleuterssneller en beter leert rekenen dan in het nu gebruikelijkeonderwijs, dat meestal geen gestructureerd programma biedt. Goedewerkvormen zijn bijvoorbeeld het gebruik van prentenboeken overrekenen, kringgesprekken, rekenspelletjes en liedjes. Ook korte,gerichte bordspellen of spellen met de computer helpen bij eenbetere ontwikkeling van de telvaardigheid en het getalbegrip vankleuters.

“Visualisering is een goede methode voor iets oudere kinderen.Voor het optellen en aftrekken tot honderd blijkt bijvoorbeeld hetaanbieden van rijen blokjes of een kralenketting in eentienstructuur de rekenprestaties aanzienlijk te verbeteren, mits ereen duidelijke opbouw in de methode zit.” Juist ditbenadrukt Egbert Harskamp, bijzonder hoogleraar effectieveleeromgevingen.

“De rekenmethodes die Nederlandse scholen nu gebruiken, bevattenwel visuele modellen voor optellen en aftrekken, maar deze modellenhangen doorgaans niet op een gestructureerde manier samen. Het doorelkaar gebruiken van deze modellen kan voor leerlingen verwarrendwerken.”

Consistentie van educatievecomputerprogramma’s

Verder is het gebruik van de computer in het rekenonderwijseffectief. In Nederlandse rekenmethodes loopt de behandeling vanverschillende vormen van rekenen door elkaar en worden in een lesdiverse onderwerpen aangeboden. Educatieve computerprogramma’shebben als voordeel dat ze op een consistente manier zijn opgebouwden de stof onderdeel voor onderdeel aandragen.

Bovendien bieden goed ontworpen computerprogramma’s instructie-,controle- en feedbackonderdelen voor leerlingen. En de leraar kanbijhouden hoe de prestaties van de leerlingen vorderen en waarbijsturing nodig is.

De NWO-studies zijn gedaan in Engelstalige landen. Ze gaan overgetalbegrip, hoofdbewerkingen, meten en meetkunde,verhoudingsrekenen (procenten, breuken en verhoudingen) of hetoplossen van toepassingsopgaven. Er waren in totaal ruim 6800leerlingen uit het primair onderwijs bij betrokken.

Het overzicht van de studies is gepubliceerd in twee uitgaven: AMeta-Analysis of the Effects of Instructional Interventions onStudents’ Mathematics Achievement  en Effectieverekeninstructie met hulp van computers. Deze laatste publicatie isvooral bedoeld voor docenten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK