California is Griekenland

Nieuws | de redactie
12 januari 2012 | Hoger onderwijs is het grote slachtoffer van de gigantische staatsschuld van California na Schwarzenegger. “We had a great time!” zegt de bodybuilder-politicus niettemin.

De kredietcrisis zorgde voor twee grote veranderingen in hetoverheidsbudget van Amerika’s grootste en rijkste staat. Deinkomsten daalden drastisch doordat de huizenprijzen in elkaarklapten en zo de cruciale onroerend goed belasting opdroogden.

Meer geld naar gevangenis dan hogeronderwijs

De uitgaven stegen even drastisch omdat de salarissen enpensioenen van de ambtenaren autonoom blijven stijgen en niet meergedekt zijn door overschotten of pensioenreserves. Soms moestenpublieke diensten lange tijd sluiten omdat de salarissen niet meeruitbetaald konden worden.

Het actuele gat tussen de overheidspensioenverplichtingen en degeraamde uitgaven is zo’n $200 miljard. De salarisuitgaven van destaat bedragen $32 miljard in 2011 en dat is 65% meer dan 10 jaargeleden, kort voor Schwarzenegger aantrad. Erg productief zijn dieuitgaven niet. Zo gaat veel meer geld naar het gevangeniswezen dannaar het hoger onderwijs.

De 30.000 bewakers en ambtenaren in het penitentiaire stelselkosten California $6 miljard, met name ook vanwege de goudgerandepensioenvoorzieningen. Met 50 kan men uitstappen met bijna 100% vanhet laatst verdiende inkomen. De salarissen voor de top in diesector zijn ook niet mis. De best betaalde ambtenaar van heel destaat is de hoofd van de psychiatrische dienst voor de vrijlatingvan gevangenen: zijn salaris is bijna $ 840.000 per jaar.

Collegegeld vijftien keer zo duur

Het hoger onderwijs levert voor dit beleid en dezeschuldencrisis in. De bijna 700.000 studenten en de 33 campussen inde staat krijgen $4,7 miljard aan investeringen. Dit bedrag is 5%lager dan 10 jaar geleden, terwijl de parken en recreatiecentra vande staat nauwelijks inleverden.

De University of California voelt dit als publieke HO-instellingin al haar cijfers en activiteiten. De staat California bekostigde30 jaar geleden zo’n 30% van haar budget, nu is dat nog 1%. Decollegegelden stegen in deze periode van bijna $800 naar ruim$13.000.

Het zijn trends als deze die de ernstige schulden ‘bubble’ in destudieleningen in de USA oppompen. Om California te ‘redden’ zijnGrieks aandoende saneringen in de publieke uitgaven en defiscaliteit noodzakelijk inmiddels. Nog een geluk dat niemand daardenkt dat men deze staat ‘uit de dollar’ zou moeten zetten of inandere USA-staten het Britse pond van voor 1776 weer zou moeteninvoeren als garantie van een stevige economie. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK