Contacturen in 2013 openbaar

Nieuws | de redactie
13 januari 2012 | Universiteiten en hogescholen moeten in 2013 openheid van zaken geven over het aantal contacturen van hun opleidingen. Dat schrijft Halbe Zijlstra in antwoord op Kamervragen van Tanja Jadnanansing (PvdA) en Anne Wil Lucas (VVD). De Keuzegids 2012 bood hierover nog geen uitsluitsel.

Zijlstra laat weten dat er in de Keuzegids 2013 van StichtingStudiekeuze 123 gerichte vragen zullen worden gesteld aan deinstellingen over het aantal contacturen van hun opleidingen. “Hetblijft immers de primaire taak van de Stichting Studiekeuze123 omaankomende studenten van betrouwbare en onafhankelijke informatiete voorzien.”

Voor de Keuzegids van 2012 waren ook al vragen over het aantalcontacturen en de grootte van de studiegroepen opgenomen, maar”omdat de vraagstelling, die de inspectie niet met hen heeftafgestemd, niet aansloot bij de door de instellingen gehanteerdeterminologie”, kon deze nog niet worden opgenomen in deKeuzegids.

Met name op het gebied van verschillende collegevormen en deverscheidenheid aan typen onderwijsbegeleiders, was het voor deKeuzegids niet mogelijk in 2012 al een duidelijk beeld te gevenhierover. Voor 2013 moet deze informatie wel duidelijk zijn en duszal Stichting Studiekeuze 123 er voor zorg voor dragen in 2013″aankomende studenten van betrouwbare en onafhankelijke informatiete voorzien”, zo laat Zijlstra weten.

De staatssecretaris liet tevens weten op korte termijn met deuniversiteiten om de tafel te gaan zitten om afspraken te makenover het verhogen van het aantal contacturen. In het recentgesloten hoofdlijnenakkoord is een minimum van twaalf contacturenvastgesteld.

U leest de antwoorden van Zijlstra op de Kamervragen vanJadnanansing en Lucas hier. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK