Eerst de Klas breidt uit

Nieuws | de redactie
24 januari 2012 | Het in 2009 gestarte Eerst de Klas-traject van OCW is een succes. En dus wordt er uitgebreid. In augustus 2012 krijgen 50 nieuwe, recent afgestudeerde academici de kans ervaring op te doen zowel voor de klas, als in het bedrijfsleven. Ook in 2013 en 2014 gaat dit project door.

ScienceGuidestudent van 2010-2011 en Eerst de Klas-alumnus SimonVerwer bepleitte het al. De combinatie vanbedrijfsleven en onderwijs om het beeld dat studenten hebben vanhet leraarschap bij te stellen werkt.  Dat erkent ook OCW datkomend jaar een grotere groep laat deelnemen aan het tweejarigetraject Eerst de Klas.

Structurele invoering Eerst de Klas

“Dit programma biedt een prima kans aan talentvolle academici omte ervaren hoe het is om voor de klas te staan,” laatstaatssecretaris Halbe Zijlstra weten. “Het is goed dat dezecombinatie van lesgeven en kennismaken met de praktijk van hetbedrijfsleven nu structureel wordt ingevoerd.”

Het Eerst de Klas-traject dat wordt uitgevoerd door het PlatformBèta Techniek kent nu 45 deelnemers die twee jaar lang drie à vierdagen per week les geven in het voortgezet onderwijs en daarmee eeneerstegraads onderwijsbevoegdheid halen. Daarnaast volgen destudenten een leiderschapsprogramma in het bedrijfsleven. Partijenals Philips, Shell, ABN-AMRO en Siemens werken mee aan Eerst deKlas.

Samenwerking met bedrijfsleven een succes

Siemens-CEO Ab van der Touw liet in 2010 al weten zeer tespreken te zijn over dit combineren van het docentschap met hetwerken in het bedrijfsleven. “Met een beetje angst beginnen ze eraan. ‘Kan ik wel orde houden’, etcetera. Het antwoord is altijd:ja! Leerlingen hangen aan hun lippen, vreemde ogen dwingen.”

Binnen Eerst de Klas is een combinatie van vakinhoudelijke enleidinggevende eigenschappen van groot belang. Scholen krijgenhiermee jonge afgestudeerde academici in huis, die hoog scoren opdeze eigenschappen. Het onderwijs werkt hierin samen met 21bedrijven die op hun beurt profiteren van deleiderschapskwaliteiten die jonge academici in de onderwijspraktijkontwikkelen.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK