Groen licht voor Rotterdams University College

Nieuws | de redactie
12 januari 2012 | Sinds Utrecht in 1997 begon met kleinschalig, liberal arts onderwijs, hebben de University Colleges in Nederland een vlucht genomen. Nu de macrodoelmatigheidstoets van OCW behaald is, is voor de Erasmus Universiteit de weg vrij om het Erasmus University College (EUC) te realiseren.

In september 2013 moet het EUC van startgaan als de Erasmus Universiteit 100 jaar bestaat. Op de NieuweMarkt in het Rotterdamse centrum moet het excellentieonderwijs danworden aangeboden. Nu OCW haar blijk van goedkeuring heeft gegevenstaat alleen accreditatie door de NVAO de start van het UniversityCollege nog in de weg.

Met het behalen van demacrodoelmatigheidstoets van OCW laat de Erasmus Universiteit ziendat de ontwikkeling van hun College niet leidt tot onnodigeversplintering van het universitaire aanbod. Bovendien voegt demanier waarop dat nieuwe aanbod wordt gepresenteerd voldoende toeaan de profielen en verscheiden van de soorten University Collegesdie Nederlandse universiteiten de laatste jaren hebbenopgezet.

Het Erasmus University College is eeninternationale driejarige bacheloropleiding in Liberal Arts &Sciences. Studenten die deze opleiding volgen kunnen zich breedontwikkelen voordat ze een specialisatie (master) kiezen. Met hetUniversity College zet de EUR de stap naar kleinschalig enintensief onderwijs. De opleiding is bedoeld voor excellentestudenten en neemt ieder jaar maximaal 240 nieuwe studentenaan.

“Deze nieuwe, brede opleiding past in onsstreven naar internationalisering en meer excellentie in het hogeronderwijs. Bovendien is de beoogde start van het College inseptember 2013 een prachtig begin van het lustrumjaar 2013-2014”,laat EUR-rector prof. dr. Henk Schmidt weten verheugd te zijn methet besluit van OCW. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK