HBO dankt Napoleon

Nieuws | de redactie
5 januari 2012 | 200 jaar Avans hogeschool - in 1812 begonnen als Académie Royale et Impériale - wordt groots gevierd. Een topper uit de beeldende kunsten en design zal als eerste ‘ere-lector’ gehuldigd worden.

Weinig hoger onderwijs instellingen in ons land kunnenmelden dat zij als Keizerlijk en Koninklijk begonnen. Napoleonstichtte in den Bosch een kunsthogeschool om de’Peinture, Sculpture et Architecture’ onder keizerlijke beschermingelan te geven. Zijn Académie Royale et Impériale werd in 1812opgericht. Het groeide snel uit tot het opleidingsinstituut voorzuidelijk talent dat wilde doorstromen naar detop-kunstinstellingen in Antwerpen en Amsterdam.

Ere-lector en Rent-a-Talent

Avans hogeschool is de dochter van deze Académie des keizers.Zij viert haar bonapartistisch verleden dit jaar dan ook met espriten grandeur. Naast een grote expositie over 200 jaar kunst, talenten hoger onderwijs in Brabant zal begin oktober een topper uit debeeldende kunst tot ere-lector worden uitgeroepen.

Opmerkelijkste aspect van het 1812-2012 jubileum is’Rent a Talent’. Met dit project wil de hogeschool haar docenten,lectoren en studenten en masse verbinden met de maatschappelijkeomgeving. Via ondersteuning door expertise in te zetten bijconcrete activiteiten ten gunste van de cultuur, zorg,educatie en innovatie wil Avans met zijn menselijk kapitaal veelgeld ophalen voor enkele goede doelen. [Oprichter Napoleon zou deEngelse benaming van dit initiatief overigens maar niks gevondenhebben, zut alors.]

Samenleving in de hogechool

“Een hogeschool is de school van de samenleving,” zegtcollegevoorzitter Paul Rüpp over dit initiatief. “We zijn publiekbekostigd en het is goed dat iedereen dit beseft. We geven alskenniscentrum ook heel veel terug aan de samenleving. Juist in ditjubileumjaar is het een kans om de samenleving meer dan ooit binnende hogeschool te halen.”

Rüpp heeft een bijzondere band met het jaar 1812,zo vertelde hij. Tijdens Napoleons opmars naar Moskou trok indat jaar een van zijn voorvaderen, een soldaat uit hetDuitse Baden, mee oor het verre Rusland. Tijdens degruwelijke terugtocht na de verovering van Moskou en defatale slag bij de rivier de Berezina sneuvelde diens Hollandsekapitein. Deze had hem zijn laatste bezittingen geschonken met devraag deze terug te brengen naar zijn familie in Delft.Soldaat Rüpp kwam daar berooid aan in 1813, vond er werk en eenvrouw en bleef in ons land wonen.   


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK