HBO maakt haast met betere Pabo

Nieuws | de redactie
23 januari 2012 | De aanscherping van de entree-eis voor de Pabo moet in hoog tempo van start gaan. Al in maart moet de regie daarvan beginnen, zo wil de HBO-raad.

Het rapport-Meijerink is in het bestuur van dehogescholenkoepel met gejuich ontvangen. Uitvoering hiervan moet nuniet hap snap geschieden. “De implementatie moet echt in samenhangen met een strakke, duidelijke regie. Iedereen zal deze aanpakmoeten willen omarmen,” aldus de portefeuillehouderlerarenopleiding in het bestuur van de HBO-raad, Marcel Wintels(Fontys) tegen ScienceGuide.

Op 3 februari al groen licht geven

Ver voor de zomer wil hij de start hier mee maken. Op deAlgemene Vergadering van 3 februari zou de HBO-raad daartoe tenprincipale reeds groen licht moeten geven. In maart zouden dan deaanpak van het invoeringsproces en een regie-orgaan ter handgenomen moeten worden. Of een herkenbare ‘icoon’ van hetdocentenvak hier als boegbeeld voor gaat optreden kon Wintels nogniet bevestigen.

Commissievoorzitter Meijerink gaf eerder aan, dat deimplementatie vanwege de noodzaak tot coherentie van het pakketingrepen “een ingewikkeld project zal zijn. Neem daar de tijd voor,zou ik zeggen.” Hij schatte tegenover ScienceGuide in, datdit proces van invoering zo’n drie jaar zou vergen.

Grote verschillen in entreeniveaus

Belangrijk voordeel van de voorliggende aanpak noemde Meijerink,dat nu de kinderziektes bij de taal- en rekentoetsingen voor dePabo als belangrijke lessen voor dit vervolgproject kunnen wordenmeegenomen. Hij waarschuwde dat het grote verschil tussen deentreeniveaus van de Pabo-studenten één van de cruciale problemenbij de kwaliteit blijft.

“Dat loopt echt giga uiteen. Je kunt het het HBO eigenlijk nietaandoen voor zoveel diversiteit aan niveau een zo generalistischeopleiding qua kennis en vaardigheden aan te bieden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK