Hoger rendement ten koste van kwaliteit?

Nieuws | de redactie
2 januari 2012 | De TU Delft ziet zich gedwongen de studiebelasting te beperken nu de roep om hoger studierendement vanuit Den Haag toeneemt. Studentenorganisatie VSSD vreest een kwaliteitsverlaging nu een verlaging van de studiebelasting van 15% wordt verlangd.

“De TU Delft staat met de rug tegen de muur. De enige manier omaan de wensen van de politiek te voldoen, is te zorgen datstudenten dan maar minder leren,” stelt VSSD-voorzitter MariskaHeidema in een persbericht. Onderwijsdirecteur en secretaris van deTU Delft Anka Mulder begrijpt de zorgen van de VSSD maar steltnadrukkelijk dat de onderwijskwaliteit niet ter discussie staat.”Ons onderwijs is een A-merk, daar gaan we niet aan tornen.”

Studierendement kan omhoog

Hoewel de TU Delft zeker niet aan kwaliteit wil inboeten, vindtMulder wel dat er gekeken mag worden naar het bevorderen van hetstudierendement. “Gemiddeld doen studenten op de TU Delft tussen de7 en 7,5 jaar over hun studie. Dat mag best wat minder.” De TUDelft is dan ook bezig met maatregelen om dit tegen te gaan.

Onder de noemer ‘studiesuccesmaatregelen’ wordt er gekeken naarmaatregelen om de studieduur te verkorten. Zo gaat met ingang vanvolgend jaar het bindend studieadvies omhoog naar 45 studiepunten.Dat kan ook door het verminderen van de studielast, zoals deplannen van de faculteit Lucht en Ruimtevaarttechniek al latenzien. “On the basis of detailed time-on-task analyses by staff andstudents, we will cut back each constituent to its core.”

Kwaliteitsbesef is enorm

Volgens de VSSD leiden deze plannen “onvermijdelijk totkwaliteitsverlaging,” Volgens Anka Mulder is dat niet het geval.”Je kunt ook kijken naar welke zaken uit het curriculum kunnenomdat het is verouderd, of omdat er dubbelingen in het curriculumzitten.” Mulder erkent dat er sprake is van druk op het hogeronderwijs voor alle instellingen. “Het is daarom een uitdaging omdie kwaliteit te bewaken.”

Het signaal dat de VSSD afgeeft, beschouwt de onderwijsdirecteurdan ook als iets positiefs. “Er heerst een enorm kwaliteitsbesef inDelft. Het zou heel raar zijn als je dat niet op handen draagt endaar zijn we dan ook heel blij mee.”

UPDATE: 

VSSD-vice-voorzitter Wouter Verbeek laat weten zich niet teherkennen in de woorden van onderwijsdirecteur Anka Mulder. VolgensVerbeek is het curriculum juist in 2009 al vernieuwd, hetgeen ookte lezen is op pagina vier van de activiteitenplannen van deopleiding Lucht- & Ruimtevaarttechniek, hier te lezen. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK