Kennis delen over excellentie

Nieuws | de redactie
3 januari 2012 | Wat zijn de good practices van excellentieprogramma’s in het hoger onderwijs? Op 19 januari komen beleidsmakers, honours docenten en ontwikkelaars van honours programmes bijeen in Apeldoorn voor de Saxion-Kennisconferentie Excellentie.

In het WO zijn op bijna alle universiteitenexcellentieprogramma’s ingericht en ook in het HBO zit hetexcellentieonderwijs in de lift zo blijkt uit onderzoek van de Hanze Hogeschool. Er wordtdan ook volop geïnvesteerd in excellent onderwijs. Zo stelde Google recentelijk zelfs €750.000 beschikbaarvoor excellentieprogramma’s als Eerst de Klas.

Maar hoe vul je excellent onderwijs nu precies in? Waar bestaatdat precies uit? Excellentie-goeroe Hans Adriaansens sprak daar recent al over. “Eenexcellente school is geen school die excellente studentenselecteert, maar een school die studenten en docenten laatexcelleren.”

Op Saxion kunnen betrokkenen uit het veld op 19 januari hunideeën delen over de juiste invulling van het begrip excellentie inhogeschool en universiteit. Aan de hand van workshops zal gekekenworden naar competentieprofielen van excellente studenten,didactiek en werkvormen van excellent onderwijs en de cultuur vangroepen excellente studenten.

Het programma van de middag is als volgt:

•12.00-12.30 Ontvangst/registratie

•12.00-12.45 Biologische lunch

•12.45-13.15 Welkom en inleiding

Marike Lammers, programmamanager Saxion ProgrammaExcelleren
Wim Boomkamp, voorzitter College van Bestuur Saxion
Hans Weusthof, stuurgroepvoorzitter Saxion Programma Excelleren

•13.15-14.00 Workshopronde 1

•14.00-14.45 Workshopronde 2

•14.45-15.15 Pauze

•15.15-15.45 Lezing van Taede Sminia (voorzitter expertcommissieSirius talentenprogramma hoger onderwijs, OCW): “Sirius2011: Talent als basis , Excellentie als uitdaging”

•15.45-16.30 Workshopronde 3

•16.30-17.45 Lagerhuis debat over excellentie in het hogeronderwijs, onder leiding van Gijs Weenink (directeur van deDebatAcademie)

•17.45-18.30 Winterse biologische maaltijd en drankje

De Kennisconferentie Excellentie vindt plaats in het CodaGebouw in Apeldoorn, Vosselmanstraat 299. De inhoud van deverschillende workshops vindt u hier. Aanmelden voor de conferentie kan hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK