Kennis goud waard

Nieuws | de redactie
6 januari 2012 | “De kennis in de hoofden van studenten, docenten en hoogleraren is goud waard." Daarom krijgen HBO en WO samen extra geld van minister Verhagen voor de ontwikkeling van maatschappelijk en commercieel interessante toepassingen van hun kennis. Brabantse instellingen als de TU/e en Fontys lopen hierin voorop.

De Technische Universiteit Eindhoven krijgt hiervoor €5 miljoenin samenwerking met Fontys, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappijen bedrijven verenigd in de Brainport Development NV.

In 2012 is in totaal €25 miljoen beschikbaar om plannen vankennisinstellingen en hun partners te helpen financieren.Voorwaarde is dat men zelf ook financieel bijdraagt aan deuitvoering van de plannen. Het geld komt uit hetvalorisatieprogramma dat in opdracht van EL&I en OCW wordtuitgevoerd.

“De kennis in de hoofden van studenten, docenten en hooglerarenis goud waard,” aldus minister Verhagen. “De potentie van dekennisinstellingen voor onze economie en voor ons land isenorm.

Toepassing van die kennis is kassa voor wetenschappers,universiteiten en bedrijven.” Verhagen beloofde begin 2011 al dater meer investeringen in kennisvalorisatie zouden worden gedaan, metoverigens dezelfde bewoordingen. 

Met de €5 miljoen kan de TU/e kennis van wetenschappers beterten gelde maken en het maatschappelijk belang van de kennis beterbenutten. Zo kunnen ze onder meer college geven aan studenten overhet starten van eigen bedrijf, of onderzoekers bijstaan om hunwetenschappelijke kennis om te zetten in patenten vooraantrekkelijke diensten en producten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK