Nobel destilleert alcohol

Nieuws | de redactie
31 januari 2012 | Dat het door André Geim ontdekte grafeen ongekende eigenschappen bezit, is duidelijk. Maar de mogelijkheden worden steeds talrijker. Uit Geims onderzoek blijkt dat de stof ondoordringbaar is voor alle gassen en vloeistoffen, behalve water. Een Rus denkt dan: een uitstekende destilleerder van wodka…..

De website Physorg.com laat weten dat uit een rapport vanhet team van de recentelijk geridderde Sir Andre Geim blijkt dat grafeenals membraan vrijwel vacuüm sluit. Alleen water verdampt erdoorheen alsof het hele membraam er niet is. Het is wederom eennieuwe eigenschap die kan worden toegevoegd aan de reedsonuitputtelijke lijst unieke karaktertrekken van grafeen die AndreGeim in 2010 al de Nobelprijs opleverde.

Grafeen is uitstekend filter

Andre Geim die naast Radboud-onderzoeker ook werkzaam is op deUniversity of Manchester doet voor laatstgenoemde universiteitonderzoek naar membranen op basis van grafeen oxide een chemischeafleiding van grafeen. De membranen op basis van deze stof blekenals een uitstekende filter te werken.

Volgens Dr. Rahul Nair die leiding geeft aan de experimenten, isde werk van het grafeen oxide-filter als volgt te verklaren.”Grafeen oxide rangschikt zich zo dat er tussen de lagen ruimte isvoor exact één laag water moleculen. Deze schikken zich in éénmolecuul dikke laagjes ice die langs het grafeen oppervlak glijdenzonder enige wrijving.”

Steeds sterkere wodka

Voor andere moleculen is deze weg niet te volgen “aangezien dehaarvaten van grafeen of slinken in een lage luchtvochtigheid ofverstopt raken met water moleculen.” Deze nieuw ontdekte eigenschapkan nu gebruikt worden in situaties waarin water verwijderd moetworden uit een mixvloeistof; destilleren dus.

En dat was dan ook wat de onderzoekers onder leiding van Nairhebben gedaan. “Gewoon voor de grap hebben we een fles wodkaverzegeld met onze membranen. We kwamen er achter dat hetdestillaat sterker en sterker werd. Niemand van ons drinkt wodka,maar het was wel leuk om te doen.”

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerdinScience.Hoewel de destillatie-experimenten succesvol waren, wordter echter nog niet gesproken over concrete toepassingen in hetonderzoek. Professor Geim ziet echter wel mogelijkheden. “Dekenmerken zijn zo ongebruikelijk dat het moeilijk voor te stellenis dat er géén toepassingen gevonden gaan worden. Bijvoorbeeld inde ontwikkeling van filtratie, speciale membranen of voor hetselectief verwijderen van water.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK