Nog ondernemender HO, alsjeblieft

Nieuws | de redactie
24 januari 2012 | Er is “een stille revolutie van het ondernemerschap” gaande. 8% van de bevolking is inmiddels zelf ondernemer. Het kunstonderwijs is in het HO voortrekker. AWT en EL&I willen nog meer en steviger succes, zeker in HBO en WO.

Voorzitter Jan Anthonie Bruijn kondigt aan dat zijn AWT samenmet de Onderwijsraad een advies wil opstellen over de plaats vanondernemerschap in onderwijscurricula. In het hoger onderwijs isveel in gang gezet, vooral het kunstonderwijs heeft hier een grotevlucht genomen. Maar ruimte voor verbetering is er nog steeds inHBO en WO.

Nederland scoort goed in ondernemerschap

Dat beaamt EL&I topman Zonneveld, die overigens zeerpositief is over de door hem genoemde “stille revolutie”. In het HOmoeten ondernemerschap als attitude en de valorisatie van kennishand in hand gaan en verder aangemoedigd worden. Voor deeconomische groei uit de crisis noemde hij dit “in alle vormenessentiële accenten,” bij de presentatie van het AWT-rapport overondernemerschap.

Nederland scoort hoog als ondernemend land. In tien jaarverdubbelde het aantal startende ondernemingen en werd zo 8% van debevolking zelf actief als ondernemer. Bij het zelfstandigondernemerschap is ons land ‘Europees kampioen’, meer generiek isons land nummer drie onder de innovatieve landen.

Duizend zzp’ers nog geen Google

Daar zit wel de ‘snag’ , zegt prof. Erik Stam (UU), die hetrapport toelichtte. “1000 zzp’ers’ leiden nog niet tot één Google.”Vooral de groeipotentie en -ambitie is bij zoveel ‘zzp’ondernemerschap nog onvoldoende ontwikkeld. Stam raadt aan daaromop twee groepen tegelijk te mikken, ook binnen hogescholen,universiteiten en andere grote organisaties: excellente jongeren enstudenten én creatieve werknemers in de reguliere arbeidsmarkt.

Net als in slimme, kleinere naties als Scandinavische landen isgrotere flexibiliteit binnen zulke instituties mogelijk eneffectief voor meer ruimte voor ondernemerschap. Sabbaticals hoevenbijvoorbeeld niet alleen voor studiefasen in andere HO/R&Dinstellingen verleend te worden. Zij kunnen ook voor bedrijfsstagesen de opzet van startups gegund worden.

Het rapport ‘Ambitious Entrepeneurship’ van de AWT vindt u hier. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK