Onderzoek vanuit krachtige visie op onderwijs

Nieuws | de redactie
25 januari 2012 | Een voorbeeld voor andere hogescholen. Dat noemt de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek het praktijkgericht onderzoek bij de HAN. “Het college van bestuur legt een onmiskenbare affiniteit met onderzoek en kwaliteitszorg aan de dag.”

Volgens de VKO zijn de externe evaluaties bij deHogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) zeer gedegen uitgevoerd. “De HANheeft erg veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling enuitvoering van een kwaliteitszorgsysteem voor onderzoek. Ze magbijzonder trots zijn op wat er inmiddels staat en wat het systeemal heeft opgeleverd.”

Duidelijk meer samenhang

De VKO roemt de  Gelderse hogeschool om haar vermogenzwaartepunten aan te brengen in het onderzoek. “De HAN heeft eengoede start gemaakt met het aanbrengen van meer focus en massa inhet onderzoek. Er is duidelijk meer samenhang aangebracht tussen dediverse lectoraten door de bundeling in kenniscentra.”

Volgens de validatiecommissie zijn er met name op het punt vanverdere inbedding van het onderzoek binnen de organisatie van dehogeschool. “De VKO vraagt daarbij met name ook aandacht voor deafstemming van de ondersteunende diensten, de shared services (zoals juridisch, communicatie, ICT, HRM en financiën) op onderzoekals een tweede primair proces naast onderwijs.”

Een grote plus

Juist het erkennen van het belang van de aansluiting vanonderzoek met het onderwijs bij de HAN wordt door de VKO als eengrote plus gezien. “Het onderzoek wordt vanuit een krachtige visieop onderwijs beredeneerd en mede daarmee lijken docenten steedsmeer enthousiasme en betrokkenheid aan de dag te kunnenleggen.”

De VKO raadt de HAN aan om “conform de eigen ambitie” dezesamenhang verder te versterken. In april 2011 valideerde commissieook al Fontys hogescholen. Zij prees toen de Brabantse hogeschoolom de mogelijkheden die geboden werden de kwaliteitszorg verder teontwikkelen. 

U leest het volledige VKO-rapport over de HAN hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK