So-sie-oo-loo-gie is geleuter

Nieuws | de redactie
12 januari 2012 | De overstap van bèta naar sociale wetenschappen, het is even wennen, merkt ook ScienceGuide-columnist Lodewijk Berkhout. Is de so-sie-oo-loo-gie nutteloos voor de BV Nederland, zoals industrietopman Jan Kamminga stelt? Berkhout pleit voor een ontmoeting met filosofe Martha Nussbaum.

Als bètastudent had ik iedere dag een vol studieprogramma methoorcolleges, practica en `s avonds nog wat bijlezen. Dit jaar benik aan het schakelen naar de studie Onderwijskunde en heb ik zo`nvijf contacturen per week. De rest van de week ploeg ik stapelsliteratuur door.

Studeren doe ik niet langer in het fonkelnieuwe Science Park aande rand van Amsterdam, maar in een stoffig gebouw dat 25 jaargeleden modern was, het P.C. Hoofthuis. In het studiecentrumgebruiken studenten echte boeken en Excel wordt nauwelijksgebruikt. Een scriptie in de sociale wetenschappen is minstens10.000 woorden. De eerste publicatie over het DNA, geschreven doorWatson en Crick, was twee pagina`s. Kortom: het is even wennen.

Geen opbrengst voor BV Nederland

Klink ik denigrerend? Dan heeft u de aflevering over dekenniscrisis van VPRO`s Tegenlicht zeker niet gezien? In zijnlaatste dagen als belangenbehartiger van de hoogtechnologischebedrijven vertelt Jan Kamminga over de kenniscrisis. In Nederlandhebben we een schreeuwend tekort aan technici, terwijl zij dekennis produceren die de motor is van onze economie. Iedereen gaatmaar studeren wat hij of zij ‘leuk’ vindt. Zoalssportmanagement.

De dictie waarmee Kamminga praatte vond ik prachtig:”So-sie-oo-loo-gie, dat gingen we in de jaren zeventig allemaalstuderen, maar de BV Nederland verdient er natuurlijk niets mee.Wat ze maken? Ge-leu-ter”. Met pretoogjes keek hij de journalistaan.

Kamminga daagt uit, probeert ons wakker te schudden. Het isterecht dat hij waarschuwt voor een kenniscrisis, maar mijnmedestudenten in de alfa en gamma hoek moet hij niet belachelijkmaken. Zou Kamminga wel eens werk hebben gelezen van MarthaNussbaum? Deze Amerikaanse filosofe maakt zich zorgen over denadruk die in ons onderwijs tegenwoordig ligt op dat wat profijtoplevert.

Nussbaum is niet tegen goed wetenschappelijk technischonderwijs, maar is bang dat andere bekwaamheden teveel op deachtergrond raken. Liever ziet zij dat onze jongste generatie wordtopgeleid tot verantwoordelijke wereldburgers. Een samenleving heeftkritische denkers nodig. Zo is kunstonderwijs belangrijk om buitenje eigen kader te denken. Antropologie leert ons de keuzes vanandere te begrijpen. Filosofen, sociologen en psychologen zijnminstens zo belangrijk als bèta`s.

Bèta en filosofie samen naar VanBijsterveldt

Als Nussbaum en Kamminga nu eens samen het Nederlandse onderwijsgaan inrichten? Dan zal ik voor ScienceGuide hun gesprekken welwillen notuleren. Hoofdvraag van de eerste verkennende sessie zouzijn: waar leiden we onze jeugd toe op? Na hun kennismaking oppertKamminga om het collegegeld van technische studies te verlagen ensociologie drie keer zo duur te maken. Nussbaum verslikt zich in denog hete koffie.

Ze erkent beleefd dat Nederland een verontrustend tekort heeftaan bèta`s. Niet alleen in het Hoger Onderwijs, maar ook goedgeschoolde ambachtsmensen worden schaars. De ideeën van dezeondernemende Hollander gaan haar echter te ver. Ze kiest een nieuweweg. Jonge mensen moeten meer betrokken worden bij wat ze zelfwillen leren. Nussbaum: “Het is de intrinsieke motivatie die dejeugd tot kritische denkers moet ontwikkelen”.

Kamminga ziet daar wel wat in en concretiseert de vagefilosofische citaten van zijn nieuwe collega. De filosofe geeft hemnieuwe moed. Samen pakken ze de lift naar de vijfde verdieping vanhet ministerie. Hij zet zijn voortreffelijke dictie in en doetverslag aan Marja van Bijsterveldt.

Als we meer bèta’s willen, waarom is scheikunde en natuurkundeop de middelbare school dan samengevoegd tot één miezerig vak,Marja? En waarom zijn er nauwelijks lessen natuurwetenschap op debasisschool? Marja en Martha giechelen. Ze besluiten snel nieuwevoorstellen aan de Kamer te sturen. Eind goed al goed.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK