Spelen en leren in de pas met hersengroei

Nieuws | de redactie
3 januari 2012 | Het aanbod van spelen en leren moet gelijk lopen met de ontwikkeling van de hersen van jonge kinderen van drie tot zeven jaar, zo is blijkt uit recent onderzoek. Stenden heeft twee nieuwe lectoren aangesteld om de pabo-opleidingen juist op dit punt te versterken.

Prof. dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer en Dr. Ineke Oenema-Mostertzijn aangesteld als Lector Early Childhood binnen de Stenden Schoolof Education. Zij moeten de pabo-opleidingen in Leeuwarden, Emmen,Assen, Groningen en Meppel versterken met wetenschappelijkonderwijs en onderzoek ten behoeve van de specifiekepedagogisch-didactische benadering van jonge kinderen.

Stenden wil leidende positie

Jonge kinderen hebben er zo blijkt uit recent wetenschappelijkonderzoek baat bij dat spelen en leren in de pas lopen met deontwikkeling van de hersenen. De inrichting van onderwijsaanbod aanjonge kinderen moet op basis van deze gegevens wordendoorontwikkeld. Omdat Stenden op dit punt leidend wil worden, zijnnu twee ervaren nieuwe lectoren aangesteld.

Het lectoraat Early Childhood gaat zich binnen de School ofEducation bezighouden met onderwijs, opvoeding en zorg voor jongekinderen van 3 tot 7 jaar. Deze afbakening is gebaseerd opinhoudelijke gronden: kinderen van deze leeftijd vragen eenwezenlijk andere pedagogisch-didactische benadering dan ouderekinderen.

De belangrijkste thema’s die daarbij aan bod komen zijnneurologisch onderzoek naar de werking van de hersenen van jongekinderen, onderzoek naar spelend leren en de ontwikkeling vankinderen, onderzoek naar leer- en ontwikkelingsstoornissen en deontwikkeling van les- en zorgprogramma’s voor kinderen in dezeleeftijdsgroep.

Goorhuis-Brouwer en Oenema-Mostert zijn beiden gepromoveerd inde pedagogische en sociale wetenschappen aan de RijksuniversiteitGroningen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK