Stoppen is geen starten

Nieuws | de redactie
23 januari 2012 | Makkelijk kunnen stoppen met roken vergt een andere discipline dan het beginnen met hardlopen om af te vallen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van EUR-promovendus Benjamin de Boer naar het verschil in start- en stopcontrole. Mensen met een hoge startcontrole zijn bovendien positiever.

Uit zelfbeheersing of discipline, oftewel ‘zelfcontrole’ komtons vermogen voor ons eigen gedrag te sturen. De Boer die onderzoekdeed onder werknemers, studenten en jongeren injeugdzorginstellingen, komt een wezenlijk verschil in de’zelfcontrole’ om ergens mee te stoppen, en om juist ergens aan tebeginnen naar voren.

Stopcontrole is het onderdrukken van gedrag dat we eigenlijkniet willen vertonen, zoals bij goede voornemens als stoppen metroken, geen vet eten of minder alcohol drinken. Als dit lukt, wordthet ongewenste gedrag niet uitgevoerd, we doen eigenlijk niets.Startcontrole stelt ons juist in staat om iets wel te doen, ook alvinden we het vervelend of moeilijk, zoals  sporten, vroegopstaan, de vuilnis buitenzetten of beginnen aan dat ene klusje datal jaren ligt.

Het onderzoek van De Boer laat zien dat de proefpersonen met eenhoge mate van stopcontrole minder drinken en roken, terwijl bijmensen met een hoge startcontrole de drang tot sporten en hardstuderen hoger is. Opvallend is dat een hoge startcontrolepositiever maakt. Volgens De Boer komt dit omdat je van het aflerenvan slechte gewoonten niet perse blijer wordt. Echt blij wordt jevan het doen van die dingen die je echt zou willen doen, maar dieje bijvoorbeeld moeilijk of eng vindt.

Benjamin de Boer promoveert op 26 januari aan de ErasmusUniversiteit op zijn proefschrift ‘Stop and Start control. Adistinction within selfcontrol’. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK