Symbolisch bedrag voor profilering

Nieuws | de redactie
6 januari 2012 | De bonus die universiteiten van OCW krijgen voor goede profielplannen is slechts een ‘symbolisch bedrag’, aldus UvA-rector Dymph van den Boom. De reviewcommissie daarvoor moet deze profilering daarom maar liever "vederlicht" beoordelen.

Voor de universiteiten is een extra investering van €38 miljoenin het vooruitzicht gesteld mits de profileringsdoelstellingenbehaald worden. De Amsterdamse rector wijst er op dat dit bedragmoet worden uitgesmeerd over 14 universiteiten en zij dus nooitmeer dan 2 à 3 miljoen mogen verwachten. Een ‘symbolisch bedrag’dus. 

“Tegenover de zware inspanning die we ons moeten getroosten omte profileren, staat dus een uitermate bescheiden bedrag. Het doetmij denken aan het Chinese gezegde: ‘Een boer zal lang met zijnmond open op een heuvel moeten staan, voordat er een gebraden eendnaar binnen vliegt.'”

De reviewcommissie die de profileringsplannen van universiteitenmoet beoordelen op haalbaarheid en ambitieniveau. Zo’n review kanin het licht van de beschikbare middelen slechts ‘vederlicht’ zijn,concludeert Van den Boom, die niettemin enkele duidelijke adviezenheeft voor waar de commissie op moet letten.

Geen uitverkoop van opleidingen

“Profileren moet ook geen uitverkoop worden van opleidingen enonderzoek binnen en tussen de regio’s,” stelt Van den Boom diemeent dat het profiel van de UvA nadrukkelijk gestoeld is op destad Amsterdam. “We zijn een brede universiteit, met vrijwel allewetenschapsdisciplines in huis.We willen dat studenten in Amsterdamkunnen kiezen uit een breed pallet aan opleidingen en dat’Amsterdam’ op alle wetenschappelijke terreinen een begrip is in enbuiten Europa.”

Toch erkent ook de UvA-rector dat alle instellingen nietgeforceerd hun opleidingen moeten willen behouden als dit totdubbel werk leidt. “Als één Amsterdamse instelling iets goed doet,hoeven de andere instellingen datzelfde niet ook nog eens aan tebieden. Het is dus zaak om goed te kijken wie welk deel voor z’nrekening neemt.” De mogelijke samenwerking tussen UvA en VU kan metname op dit punt van waarde zijn.

Profileren geen puur nationaleaangelegenheid

Van den Boom benadrukt dat profileren een kwestie is van visie,die meer nog dan regionaal een internationale context dient tekrijgen. “Laten we bijvoorbeeld niet de fout maken om profilerenals een puur nationale aangelegenheid te beschouwen en daarmeedegenen die beweren dat Nederland in toenemende mate een inzichzelf gekeerde samenleving is, gelijk geven.”

In een internationaal krachtenveld als de wetenschap, moet ookprofilering zo ingericht dat de ‘mondiale kennisketens’ versterktworden, stelt Van den Boom. De reviewcommissie heeft dan ook eenbeoordelingskader nodig dat vanuit een duidelijke mondiale visiewerkt, aldus de UvA-rector die daarbij wijst op de groteinvesteringen in wetenschap in onder meer China en India.

In het kader van die internationale profilering heeft de UvAzeven thema’s vastgesteld waarop de universiteit zich komend jaargaat profileren:

-Transnational Law and Governance
-Human Health
-Cognition, Socio-Economic Behavior and Neuroscience
-Globalization, Identity, Inequality and the UrbanEnvironment
-Communication and Information
-Fundamentals of Natural Science
-Sustainable World

Met deze profielkeuzen geeft de UvA volgens van Den Boom inhoudaan de plannen uit het Rapport Veerman. De extra investeringen diedaarmee gepaard zouden moeten gaan, blijven echter uit, betreurt deUvA-rector die tot slot nog een laatste advies meegeeft aan de nogsamen te stellen reviewcommissie.

Zij bepleit een reviewcommissie die stuurt in plaats van alswaakhond optreedt en roept de overheid op een stabielindustriebeleid neer te zetten voor het bedrijfsleven. “Bedrijvenzouden geholpen zijn met een industriebeleid dat door de jaren heenconstant en consistent is. Dit maakt het voor hen aantrekkelijk omte investeren.”

U leest de volledige speech van Dymph van den Boom hier.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK