Tevredenheid? Bevlogenheid!

Nieuws | de redactie
11 januari 2012 | Bevlogenheid is de meest onderschatte eigenschap van een goede docent. Waarom? Dat onderzocht UT-promovenda Judith Konermann. “Vaak wordt alleen de tevredenheid van docenten onderzocht. Maar ja, ook een 'couch potato' kan heel tevreden zijn.”

“In mijn onderzoek gaat het erom dat je energie krijgt van jewerk, dat je trots bent op hetgeen je doet en dat je werk jeabsorbeert, zodat je het gevoel hebt dat de tijd voorbij vliegt.”De leraren die Judith Konermann van de UTwente door haar’bevlogenheidsonderzoek’ heeft gejaagd, scoren regelmatigbehoorlijk hoog op de meetlat: een 4 op een schaal die van 1 tot enmet 5 loopt.

Meneer Van Rooijen uit Weert

De reden dat Konermann voor haar onderzoek naar bevlogenheid hetberoep van leerkracht selecteerde is gelegen in haar eigenpositieve ervaring. Het was de leraar Frans, meneer Van Rooijen vanhet Bisschoppelijk College Weert, die zij herinnert als meestaanstekelijk. “Hij kon je echt meenemen in zijn passie voor deFranse taal. Ik heb nog altijd iets met Frans. Zo’n ervaring isgeweldig, dat blijft je altijd bij.”

De grootste ‘vijanden’ van de bevlogenheid (ofengagement, zoals het in het Engels wordtaangeduid) zitten volgens Konermann bij leidinggevenden.”Niet dat dat slechte mensen zijn, maar deze sturen nog al te vaakop verkeerde dingen. Aangezien de meeste leraren hun energiekrijgen uit het contact met de leerlingen, moet je in hetpersoneelsbeleid dan ook dáárop sturen, en niet op het aantal urendat de leraren gebruiken om na te kijken.”

Judith Konermann wordt nog steeds omringd doorinspirerende en bevlogen mensen, vertelt zij met veel vreugde. Haarpromotor is er ook zo een. Konermann: “Professor Karin Sandersweet heel veel op het gebied van onderwijs, maar ook op het gebiedvan organisatiepsychologie. En wat ik geweldig aan haar vind, is desnelheid waarmee ze feedback geeft.”

Snelle buitenpromovendus

Daar heeft zij als onderzoeker veel baat bij want Konermann isgeen reguliere promovenda. “Ik ben een zogenaamdebuitenpromovendus, ik heb het promotie onderzoek uitgevoerd bij KPCGroep naast mijn werk. Doordat zij altijd direct reageert, heb ikmijn promotie-onderzoek binnen vier jaar kunnen afronden, iets waarik heel trots op ben.”

Ziet Konermann buiten het onderwijsterrein ook voorbeelden vanbevlogen mensen? Welke politicus zou zijn bijvoorbeeld aanmerkenals de meest bevlogen? Konermann: “In de politiek zie je heel veelbevlogen mensen, anders begin je niet aan zo’n vak. Maar bij wie ikhet toch vooral zie is bij Premier Mark Rutte. Het enthousiasmewaarmee hij spreekt, de manier waarop hij de Kamerdebatten voert,verbindingen legt. Zijn uitstraling. Hij kan mensen echtmeekrijgen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK