TU/e en Philips samen in topsectoren

Nieuws | de redactie
13 januari 2012 | De TU Eindhoven en Philips Research bundelen de krachten op het gebied van onderzoek naar medische beeldvorming. De samenwerking moet de positie van de Brainport-regio versterken en de basis leggen voor de topsectoren Life Sciences & Health en High Tech Systems & Materials.

Deze week tekenden beide partijen een contract dat moet leidentot de intensivering van de onderzoeksactiviteiten. Op dit momentbeschikken zowel Philips Research als de TU/e over aparteonderzoekslaboratoria voor chemie, radiochemie, biologische enmedische beeldvorming. De bedoeling is dat in de loop van dit jaar45 TU/e onderzoekers hun werk en apparatuur verplaatsen naar eengezamenlijke High Tech Campus.

Meest complete laboratorium van Nederland

Met de bundeling van de activiteiten van TU/e en PhilipsResearch wordt de stap gezet in de ontwikkeling van één van demeest complete laboratoria in Nederland voor publieke en privateR&D aan nieuwe technologieën voor medische beeldvorming mettoepassingen in diagnostiek en therapie. Bovendien moet hetlaboratorium ruimte bieden als opleidingsfaciliteit voortoekomstige professionals in onderzoek en klinische praktijk.

Met de gezamenlijke faciliteiten leggen Philips Research en deTU/e een concrete basis voor een nationaal valorisatie programmabinnen de Topsectoren Life Sciences & Health en High TechSystems & Materials. Het is de ambitie van de TU/e en PhilipsResearch om onderzoekers van ziekenhuizen, academische instellingenen de industrie te betrekken in toekomstig onderzoek binnen demedische beeldvorming activiteiten op de High Tech Campus.

Eindhoven als belangrijke Brainport-regio

De samenwerking met Philips Research zijn in lijn met deambities van de TU/e om zich te profileren als belangrijkeBrainport-regio waarbinnen valorisatie een belangrijke rol speelt.In augustus haalde de Eindhovense universiteit al een grote subsidievan Agentschap NL binnen voor een groot aantal startups die warenopgezet door MKB-bedrijven die samenwerken met de TU/e aaninnovatie. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK