Utrecht Science Park groeit tegen de crisis in

Nieuws | de redactie
19 januari 2012 | Juist in een tijd van crisis moeten we kennis delen om te kunnen innoveren. De UU neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door flink te investeren in haar Science Park. Dat betoogde UU-bestuursvoorzitter Yvonne van Rooy in haar nieuwjaarstoespraak 16 januari.

Kennisinstellingen vormen de bron van vernieuwing, energie endynamiek. Volgens Van Rooy komt het proactieve beleid van deUniversiteit Utrecht onder meer tot uitdrukking in de groei van hetUtrechtScience Park/de Uithof, waar de komende jaren meer dan tiengrote bouwprojecten gerealiseerd zullen worden. In totaal wordtmeer dan een miljard euro geïnvesteerd.

In het Utrecht Science Park zal de Universiteit Utrecht samenmet TNO en Deltares een nieuw milieulab bouwen. Verder wordt het Hubrechtinstituut uitgebreid en zal ook hetnieuwe researchcentrum van Danone zich in het Utrecht Science Parkvestigen. Met het vestigen van een Nationale KinderoncologischeCentrum wordt het UMCUtrecht versterkt.

RIVM ook naar Utrecht

De bouwplannen omvatten verder nog een life science-incubatorvoor jonge bedrijven, nieuwbouw voor de faculteit Natuur enTechniek van de Hogeschool Utrecht, nieuwe studentenhuisvesting enhuisvesting voor het RIVM dat binnenkort naar Utrecht zalkomen.

Yvonne van Rooy stelde tijdens haar toespraak dat het UtrechtScience Park (USP) steeds meer een magneet van hoogwaardigekennisactiviteiten wordt, vooral op het gebied van gezondheid enduurzaamheid. “Het USP ontwikkelt zich tot hét Science Park van degrote researchinstituten. Het is een krachtige motor voorwerkgelegenheid in de regio Utrecht.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK