Van Gogh en Rembrandt ontrafeld

Nieuws | de redactie
25 januari 2012 | NWO stelt 3,6 miljoen beschikbaar voor het onderzoek naar de conservatie en restauratie van enkele wereldberoemde kunstwerken. Het programma Science4Arts brengt wetenschappers, musea en conservatoren samen om onder meer Van Gogh, Rembrandt en Mondriaan onder de loep te nemen.

Het programma Science4Arts is een initiatief van de afdelingenGeesteswetenschappen en Chemische en Exacte Wetenschappen van NWO.Het onderzoek is multidisciplinair en richt zich op deveranderingen die plaatsvinden in kunstwerken, zowel wat betreft dechemische en fysieke eigenschappen van het werk als de betekenis,inhoud en context van dat object.

Rembrandt onder de deeltjesversneller

Eén van de onderzoeken uit het Science4Arts programma is dat vanTU Delft professor Joris Dik en Petria Noble. Zij ontwikkelennieuwe methoden om door de verflagen van meesterwerken, en met namede latere werken van Rembrandt van Rijn, heen te kijken. Daarbijmaakt hij onder andere gebruik van de deeltjesversnellerSynchrotron Soleil.

Het PAinT-project van UvA-onderzoekers Piet Iedema en Anneliesvan Loon ontrafelt waarom schilderijen verkleuren, barsten of opeen andere manier slachtoffer zijn van de tand des tijds. Welkechemische processen veroorzaken de veranderingen inolieverfschilderijen? En hoe zorgen restauratoren ervoor ditschilderijen niet nog verder verslechteren? In dit project wordenverschillende Nederlandse en Vlaamse meesters als Van Eyck, Vermeeren Mondriaan onder de loep genomen.

Nederlands-Frans-Amerikaanse samenwerking

In het Science4Arts programma wordt tevens aandacht besteed aande gelaagdheid van Mexicaanse beeldverhalen, de duurzaamheid vanhouten schilderpanelen, het conserveren van fotokunst en deoriginele kleuren in het – inmiddels verkleurde – werk van Vincentvan Gogh.

NWO werkt voor het Science4Arts programma onder andere samen metde Amerikaanse National Science Foundation (NSF) en met het FranseIPANEMA, de synchrotronfaciliteit voor oude objecten. NWO stelt 3,6miljoen beschikbaar voor de projecten (waarvan 600.000 euro voorsamenwerking met de VS). Bij ieder project zijn één of meerderemusea betrokken die het onderzoek mede financieren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK