Verbind onderwijs met bedrijfsleven

Nieuws | de redactie
23 januari 2012 | Het leraarschap heeft onder academici vaak geen goede naam. Dat is aan het veranderen, aldus ScienceGuide-student van 2011 én leraar filosofie Simon Verwer. Hij pleit voor een sterkere band tussen onderwijs en bedrijfsleven, zoals in het succes van 'zijn' Eerst de Klas’.

Het in 2009 gestarte Eerst de Klas-traject van OCW is eensucces. En dus wordt het stevig uitgebreid. In augustus 2012 krijgen 50 nieuwe,recent afgestudeerde academici de kans ervaring op te doen. Zowelvoor de klas in scholen, als in het bedrijfsleven. Ook in 2013 en2014 gaat dit project door.

Alumnus van het eerste uur uit dit project analyseert SimonVerwer nu waarom dit aanslaat en weet bij te dragen aan een nieuweblik op en een nieuwe sfeer rond het docentschap als loopbaan.Juist ook voor excellente jonge academici.

Leraarschap als roeping is achterhaald

“Dat het onderwijs in Nederland de komende jaren voor groteuitdagingen staat, is genoegzaam bekend. Dat ook het imago van deleraar ooit beter is geweest dan tegenwoordig wordt ook door velenherkend. Maar er is iets aan het veranderen. Ten goede.

Het traject ‘Eerst de klas’ slaat een brug tussen onderwijs enbedrijfsleven, zoals ook in Amerika ‘Teach for America’ en inGroot-Brittannië ‘Teach First’ een groot succes zijn. De primaireinzet van deze programma’s is een bijdrage leveren aan de kwaliteitvan het onderwijs, maar de meerwaarde vertaalt zich naar allebetrokken stakeholders. De belangrijkste wat mij betreft is hetimago van het leraarschap onder jonge academici. 

Overtuigend ‘ja’

Vraag jonge academici of zij goed onderwijs belangrijk vinden enzij antwoorden unaniem met een overtuigend ‘ja’. Of zij geloven dathet ook beter kan, dan komen er direct allerlei ideeën op tafel.Maar op de vraag of ze er ook een bijdrage aan zouden willenleveren, volgen schroom en twijfel. Deze twijfel komt met namevoort uit het gevoel dat kiezen voor een loopbaan in het onderwijseen onomkeerbare keuze is die je carrièreperspectieven zeerbeperkt.

Voor mijn generatie geboren in de jaren 80 zijn berichten vanleraren die veertig jaar voor de klas hebben gestaan eerderangstaanjagend dan aantrekkelijk. Het idee van het leraarschap alsroeping is voor ons achterhaald, wij beschouwen vijf jaar bij éénwerkgever als lang en vinden het vooral belangrijk dat eenwerkgever ons in staat stelt om ons verder te ontwikkelen. Het zijndergelijke opvattingen die de basis vormen voor een nieuweinvulling van het leraarschap om de komende jaren talent voor deklas te halen en behouden.

Verbind startende leraren met elkaar 

Wanneer ik vrienden vertel over de combinatie van onderwijs enbedrijfsleven reageert vrijwel iedereen geïnteresseerd. Veel vanhen zouden anders nooit aan het onderwijs hebben gedacht, maar zienhet nu als een aantrekkelijke mogelijkheid om hun carrière testarten. 

Bovendien zien zij in dat voor de klas staan en leiding gevenaan dertig dwarse pubers veel overeenkomsten kent met een afdelingsuccesvol managen, in welk bedrijf dan ook. Motivatie, samenwerkenen doorzettingsvermogen zijn slecht een paar thema’s die op beidenvan toepassing zijn.

De vergrijzing is de komende jaren een probleem, maartegelijkertijd ook een enorme kans. Op basis van het bovenstaandezou ik hier drie aanbevelingen willen doen, waarvan de eerstedirect de belangrijkste is:

– geef jonge academici tijd en ruimte om onderwijs enbedrijfsleven te combineren;
– verbind startende leraren met elkaar
– stimuleer bestaande initiatieven die verbindingen creëren tussenonderwijs en bedrijfsleven

Het zijn deze verbeteringen die Nederland het onderwijs kunnenbieden die recht doet aan het talent en de ambitie van zowel eennieuwe generatie leraren als leerlingen.” 

Simon Verwer is docent filosofie en Frans op het TeylingenCollege, was deelnemer van ‘Eerst de Klas’ en is gekozen totScienceGuide student van het jaar 2010 – 2011. Hij is samenmet Eke Rebergen oprichter van De Denkfiguren, een initiatief omhet onderwijs beter, slimmer en aantrekkelijker te maken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK