Verliefden moeten beter opletten

Nieuws | de redactie
10 januari 2012 | Positieve gevoelens - en ook verliefdheid – zijn niet altijd behulpzaam voor de mens. In gevaarlijke situaties is een negatieve emotionele toestand vaak beter om alert te reageren, concludeert Leids promovendus Henk van Steenbergen.

Cognitief neurowetenschapper Van Steenbergen onderzocht ofemoties ons helpen of juist in de weg staan in situaties die vragenom mentale inspanning, bijvoorbeeld tijdens een gevaarlijkeverkeerssituatie. “Op dergelijke moeilijke momenten moeten we onzeaandacht richten op de informatie die ertoe doet. Irrelevanteinformatie moeten we dan juist onderdrukken. We noemen dat’cognitieve controle’. Ik heb met psychologische experimentenonderzocht hoe gevoelens deze cognitieve controle beïnvloeden.”

Van Steenbergen liet proefpersonen testen doen op de computer enmat daarbij hun reactiesnelheid, maar pas nadat hij met muziek ofplaatjes een emotie had opgeroepen bij de proefpersonen. Methersenscans legde hij vast wat er in het brein gebeurde tijdens hetuitvoeren van de taken. Hij komt tot de conclusie dat hethersengebied dat ons waarschuwingssignalen geeft, minder actiefwordt bij mensen in een positieve emotionele toestand.

Vlinders in de buik

“Positieve emoties remmen de activiteit van deze alarmgebiedenin het brein. Mensen in een vrolijke stemming reageerden daardoorminder alert.” Dat kan volgens de Leidse promovendus betekenen datiemand die uitermate opgewekt achter het stuur zit minder snel opde rem trapt wanneer dat plotseling nodig is.

Ook verliefde mensen konden zich minder goed concentreren op delastige laboratoriumtaak die ze te verwerken kregen.”Waarschijnlijk gebruiken zij hun cognitieve capaciteit vooral omaan hun geliefde te denken, in plaats van aan de taak die zijmoeten uitvoeren. Mensen met vlinders in hun buik reageren duswaarschijnlijk ook minder alert op acute moeilijke situaties.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK