Vraagtekens bij fusie in Amsterdam

Nieuws | de redactie
19 januari 2012 | De UvA en de VU slaan de handen ineen en dat blijft niet zonder gevolgen. Zo kost de samenwerking van Letteren en Geesteswetenschappen een als Docent van het Jaar genomineerde medewerker zijn baan. VU-voorzitter René Smit kondigt verdere samenwerking aan, maar ontkent een fusie.

“We zijn heel erg boos”, zegt Universitair Docent KlassiekeTalen David Rijser tegen Folia. Rijser die begin deze maand nog de’Prijs voor de Publieke Intellectueel’ mocht ontvangen heeft samenmet collega Piet Gerbrandy te horen gekregen dat de samenwerkingtussen de UvA en VU geen ruimte biedt aan beide docenten, die nietin het bezit van een vast contract zijn.

Intellectueel kapitaal in uitverkoop

Reden voor het ontslag, zo zegt Rijser, is de 80-20 regeling dievoorschrijft dat een faculteit niet meer dan tachtig procentmedewerkers in vaste dienst mag hebben. De versterkte samenwerkingvan de UvA-faculteit Geesteswetenschappen en de VU-faculteitLetteren ontneemt daarbij de twee docenten het recht op een nieuwdienstverband.

Een hoorzitting komende week moet uitsluitsel geven over detoekomst van Gerbrandy en Rijser bij de UvA. Mocht deze hoorzittingniets opleveren dan stappen de twee docenten naar de rechter.

Studentenpartij Mei laat weten het nieuws over hetontslag met ongeloof te hebben vernomen. “De UvA zet haarintellectueel kapitaal in de uitverkoop met het ontslag van dedocenten”, zegt bestuurslid en FGW-raadslid Freek Ronner. “Deuniversiteit moet altijd open staan voor de instroom en het behoudvan talent, ook op het gebied van onderwijs.”

Samenwerking UvA en VU

Terwijl de samenwerking in alfa-hoek voor onrust zorgt op deUvA, laat VU-voorzitter René Smit in diezelfde Folia weten dat samenwerking tussen deUvA en de VU zich in eerste instantie moet richten op debètawetenschappen. Daarnaast wordt op andere faculteiten gekekennaar de samenwerking in Graduate Schools.

Van het woord ‘fusie‘ wil Smit evenwel niets weten. “Fusie,dat klinkt heel defensief en organisatorisch; het betekent veelgedoe met de financiering en het administratieve systeem. Daar zitniet de aanleiding voor wat we aan het doen zijn.” Smit benadruktdat kwaliteit van onderwijs en onderzoek centraal moeten staan ineventuele samenwerking. “We willen kijken wat de randvoorwaardenzijn om inhoudelijke samenwerking te creëren.”

De samenwerking tussen de Letterenfaculteit en de faculteitGeesteswetenschappen van de VU en UvA richt zich in eersteinstantie ook op een samenwerking in het masteronderwijs. Eenmogelijk samengaan in bachelor-aanbod wordt vooralsnog bekeken.

UPDATE:

Het bestuur van de faculteit Geesteswetenschappen van de UvAlaat weten zich niet te herkennen in de berichtgeving over hetvertrek van Rijser en Gebrandy. “Het betreft hier geen ontslag,maar de afloop van tijdelijke contracten. Deze omstandigheidis geen gevolg van de samenwerking met de VU.”

De faculteit wil in het licht van de lopende bezwaarprocedure enhet persoonlijke karakter van deze zaak, geen verdere mededelingente doen over de situatie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK