Vrouwen promoveren meer

Nieuws | de redactie
30 januari 2012 | Alleen doordat vrouwen steeds vaker promoveren is de daling van het aantal promoties in ons land (nog) niet dramatisch. Maar er is toch ineens een krimp te zien na jaren van stevig opgang.

De cijfers over 2010-2011 laten voor het eerst in velejaren een ‘disseratiekrimp’ zien. In absolute cijfers is diemet -21 nog beperkt. Maar de daling is nog wat geamaskeerddoor de inhaaltrend bij vrouwen. Onder de mannen is deneergang markant; van 2165 naar 2089 in een jaar.

Vrouwen in opmars

Omdat bij vrouwen het aantal promoties verdertoenam – van 1571 naar 1626 – was de achteruitgang intotaal nog gering: van 3736 naar 3715. Er promoveerden zo in2010-2011 bijna evenveel vrouwen als er rond 1990 in totaalaan promovendi was.

Niettemin is dit de erste inbreuk in de stijgende lijn sinds1996. Toen daalde het aantal promovendi zowel bij mannen als bijvrouwen en zakte van 2600 naar 2466. Zo bleef het aantaltot in de eerste jaren na 2000 hangen rond eenaantal van 2500.

Beta en alfa contrasten

Wel steeg het aantal vrouwen dat in die jaren promoveerde vanzo’n 680 naar ruim 850, terwijl het aantal mannen wegzakte onder de1700. Het aantal vrouwen is sindsdien bijna verdubbeld, terwijl bijde mannen de stijging met zo’n 15% steeg.

De dalende trend is geen toevallig patroon in een enkelestudierichting of discipline. De nieuwste CBS-cijfers laten ziendat overal sprake is van daling of stagnatie. Zelfs bij detechniek/industrie/bouwkunde is de lichte stijging (van 709naar 719) geheel op het conto van de vrouwen, aangezien bij hen ookrelatief een snelle stijging merkbaar is (van 159 naar 179).Datzelfde patroon is merkbaar bij de licht toegenomengezondheidszorg/welzijn promoties.

Geheel tegen de trends in is het beeld bij de purealfa-richtingen. Daar was net als in andere disciplines wel sprakevan een duidelijke daling. Maar de krimp wordt nog watafgeremd doordat een groter aantalmannen promoveerde. Bij de vrouwen daalde het aantalmet 16, maar er waren 5 mannen meer die doctores werden. Dat hadnog een effect; 2010-2011 werd net niet het jaar dat voorhet eerst meer vrouwen dan mannen promoveerden in detaalwetenschappen/geschiedenis/kunst. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK