Zijlstra erkent weeffout langstudeerwet

Nieuws | de redactie
30 januari 2012 | Zijlstra draait 180 graden bij een nog recent terzijde geschoven weeffout in de toepassing en uitvoering van de langstudeermaatregel. De Kamer wil nu precies weten wat er mis is en waarom.

Nog heel recent schoof OCW het probleem van de’premaster-student’ zonder meer van zich af. Men wist ook niet watde feitelijke omvang van dit pijnpunt bij delangstudeermaatregel is, dat HBO’ers treft die binnen deuniversiteit hun opleidingsniveau verder opwaarderen.

“Ik besef dat het voor de studenten vervelend is,” melddestaatssecretaris Zijlstra de Kamer, maar hij was niet bereid om debetrokkenen tegemoet te komen. Het leek hem primair de schuld vanbetrokken universiteiten, die de HBO’ers anders hadden ingeschrevendan met Plasterk zou zijn afgesproken in 2007.  “Met de VSNUis afgesproken dat deficiëntieprogramma’s gericht op de doorstroomvan de hbo-bachelor naar wo masteropleidingen als hoofdregel binneneen bacheloropleiding worden vorm gegeven.”

“Student moet niet bloeden”

Maar in een tv-uitzending over de gedupeerde studenten door deOmbudsman liet de bewindsman plotseling een ander geluid horen. “Eris één partij die niets te verwijten valt en dat is de student, diezal hier niet voor moeten bloeden.” Hoe de gevolgen van dezegang van zaken en de afspraken tussen OCW en VSNU wordenopgevangen, is echter nog onduidelijk. OCW onderstreept tegenoverScienceGuide daarbij nogmaals dat “het hier pertinentniet” gaat om een misser binnen de langstudeerderswetzelf. Het probleem zou primair zittten in een administratievefout uit het verleden.

PvdA’er Tanja Jadnanansing geeft aan toch wat verbaasd te zijnover de wending in de opvatting van OCW. Op haar vragen hiernaarwas immers een duidelijk ‘nee’ gekomen en via eentelevisie-uitzending zou het beleid van de bewindsman dan nugewijzigd worden.  

Nieuwe vragen na de Ombudsman

Zij vraagt de regering daarom:

 1.      Wie moet er betalen voorde compensatie van de langstudeerderboete die premasterstudentenvolgens u (1) onterecht krijgen opgelegd?

2.      Zal het feit dat universiteitenen het ministerie het hierover vooralsnog niet eens lijken te zijnzorgen voor vertraging in de compensatie voor de getroffenstudenten?

3.      Zitten er meer weeffouten in delangstudeerdermaatregel die aan de orde moeten komen in eentv-programma voor ze worden hersteld?

(1) De link naar het tv-programma de Ombudsman vindt u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK