Zijlstra wil af van SF in master

Nieuws | de redactie
19 januari 2012 | Staatssecretaris Zijlstra wil al in september 2012 af van de basisbeurs in de masterfase. Eerder deze week liet de OCW-bewindsman weten dat een volledig afschaffen van de studiefinanciering niet uit te sluiten valt. “We mogen best wat meer van studenten vragen.”

Met de invoering van een sociaal leenstelsel in de masterfase,zoals al was afgesproken in het regeer- en gedoogakkoord vanVVD-CDA en PVV, kunnen studenten tegen gunstige voorwaardenlenen. De opbrengsten van deze maatregel moeten weer wordengeïnvesteerd in de kwaliteit van het hoger onderwijs, zo schrijftZijlstra in een brief naar de Tweede Kamer. 

Meer van studenten vragen

OCW rekent voor dat de maatregel inhoudt dat uitwonendestudenten €3200 per jaar en inwonende studenten €1200 per jaar meerin hun studie zullen moeten investeren. Dit bedrag kan geleendworden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deterugbetaaltermijn zal worden verlengd van 15 naar 20 jaar.

“We mogen best wat meer van studenten vragen. Zij plukken straksimmers de vruchten van hun studie, die ook na invoering van hetsociaal leenstelsel (in de masterfase) voor het overgrote deelwordt betaald door de overheid – de belastingbetaler dus”, laatZijlstra weten over de plannen die komend september al in moetengaan. Voor studenten die voor 1 september 2011 al aan een masterwaren begonnen, wordt een uitzondering gemaakt.

Waar blijven investeringen in kwaliteit

Studentenorganisatie ISO is kritisch op de plannen van Zijlstra.Studenten worden geconfronteerd met hogere kosten, zonder dat daarautomatisch investeringen in kwaliteit van onderwijs tegenoverstaan. “De staatssecretaris beweert dat het vrijgekomen geld dekwaliteit van het hoger onderwijs een impuls zal geven. Dat isechter maar één kant van het verhaal.” Om de staatssecretaristegemoet te komen heeft het ISO een alternatief plan geschreven.

Het plan van Zijlstra komt op een moment dat verdere financiëlemaatregelen in het hoger onderwijs zijn aangekondigd. In september2012 zal ook voor het eerst de langstudeerboete van kracht wordenen in een debat in de Rode Hoed afgelopen zondag liet HalbeZijlstra weten ook de invoering van een sociaal leenstelsel voor de bachelor niet tewillen uitsluiten. Uit de discussie in de Tweede Kamer blijkt dat deze maatregelvooralsnog niet op voldoende politieke steun kan rekenen. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK