Ambassadeur van verrijkt publiceren

Nieuws | de redactie
10 februari 2012 | UTwente-onderzoeker Jan Gutteling is op de SURF Onderzoeksdag de winnaar van de Verrijkte Publicatie (VP) 2011 geworden. Zijn onderzoek naar risicocommunicatie voor de burger is voor wetenschap en beleidsmakers zeer inzichtelijk. “Ik zie mezelf als een ambassadeur”

Guttelings onderzoek naar risicocommunicatie voor de burgerwordt geroemd omdat ‘in een oogopslag’ ook het maatschappelijkbelang van het onderzoek zichtbaar wordt gemaakt.  JanGutteling is verheugd met de waardering die hij krijgt voor zijnonderzoek. “Ik heb een hoop mailtjes gehad. Het is erg leuk om aldie waardering te krijgen.” 

In het onderzoek ‘Geen Paniek!; Risicocommunicatie door de ogenvan de ‘burger” wordt het wetenschappelijk onderzoek naarwaterveiligheid en de mening van de burgers inzichtelijk gemaakt.Geen Paniek!  toont online alleonderzoeksresultaten in betekenisvolle relatie, zo luidt hetjuryoordeel. “Via het programma ESCAPE was het mogelijk om in een databasemanagement systeem relaties tussen verschillende data aan te gevenen ook informatie toe te voegen aan die verschillende relaties. Datmaakt alles heel inzichtelijk.” 

Valorisatie trigger om te verrijken 

De reden om gebruik te maken van verrijkt publiceren liggenvolgens Gutteling bij valorisatie. “Ik had van mijn decaan deopdracht gekregen meer te laten zien van waar ik wetenschappelijkmee bezig was. Het belang van zichtbaar onderzoek wordt steedsgroter.” 

De klankbordgroep die de VP’s heeft beoordeeld roemt het werkvan Gutteling om het maatschappelijk belang zo goed wordt gediend,namelijk het inzichtelijk maken van het onderzoek naarwaterveiligheid. Burgers die hebben bijgedragen aan dit onderzoekenkunnen bovendien zelf de onderzoeksdata inzien. Het onderzoek isOpen Access toegankelijk en te vinden viaNARCIS. 

Het moet momentum krijgen 

Gutteling ziet zichzelf als een ambassadeur als aankomt op hetwerken met VP’s. “De mensen waar het echt om gaat zijn natuurlijkwel de mensen die de mogelijkheden ontwikkelen.” Hoewel hetverrijkt publiceren veel mogelijkheden biedt op het gebied vantransparantie en inzichtelijkheid, zijn er volgens Gutteling nogwel zaken voor verbetering vatbaar. “De eerste keer dat je een VPmaakt kost heel veel tijd. Je kunt niet zomaar alle data er ingooien, het is nog steeds veel werk quauploaden.” 

Omdat de meerwaarde van het verrijkt publiceren Gutteling welduidelijk zijn, hoopt de onderzoeker dat velen zijn voorbeeldzullen volgen. “Het volgende is het creëren van zichtbaarheid.Zoiets moet natuurlijk momentum krijgen.” Gutteling zelf gaat inieder geval door met het gebruik van de SURF mogelijkheden. “Ik benin samenwerking met het Wilbert Rodenhuis, lector risicobeheersingvan Saxion al bezig met een verrijkte publicatie over naturalhazards.” 

Stimuleren van datahergebruik

Een eervolle vermelding kreeg de Verrijkte Publicatie ‘Veteran Tapes’ onder redactie van Harry van denBerg, Stef Scagliola en Fred Wester met medewerking van DANS. DeVeteran Tapes Verrijkte Publicatie is een aansprekend voorbeeld hoeje hergebruik van onderzoeksdata kunt stimuleren. Onderzoekers uitverschillende disciplines hebben ieder op eigen wijze gebruikgemaakt van interviews uit het Veteran Tapes project van hetVeteraneninstituut. 

Deze Verrijkte Publicatie brengt de traditionele publicatievormen de onderzoeksdata, de bij DANS opgeslagen geluidsopnamen, directbij elkaar. Dit geeft een extra dimensie aan hetonderzoeksmateriaal en daarmee meer inzicht in het in de publicatiebeschreven onderzoek. In deze Verrijkte Publicatie is gebruikgemaakt van persistente identificatienummers, waarmee deduurzaamheid van de samenhang ook geregeld is. Ook de Veteran TapesVerrijkte Publicatie is Open Access  beschikbaar en te vindenvia NARCIS.

Om de mogelijkheden van Verrijkte Publicaties voor hetvoetlicht te brengen, heeft SURFfoundation iedere maand van 2011een goed voorbeeld van zo’n verrijking beloond. De publicatie vanGutteling is uiteindelijk de beste van 2011 geworden.

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK