Britse studietax wordt veranderd

Nieuws | de redactie
17 februari 2012 | Het sociaal leenstelsel van premier Cameron wordt plotseling bijgesteld. De hoge studieschulden van de Britten en hun afbetaling zijn ook voor Nederland een signaal van belang.

De Conservatieven en Liberalen in de coalitie van David Cameronveranderen hun net ingevoerd sociaal leenstelsel voor destudiefinanciering. Bij de doorvoering hebben zij de collegegeldendrastisch verhoogd – tot zo’n pond 9000 – om geld te besparen ophoger onderwijs en de kosten meer bij de student te leggen. Na destudie moet de alumnus via de belastingen zijn schulden danaflossen.

Snel aflossen is voordelig

Rekenmeesters hadden al snel door dat een gefortuneerdeex-student er dan goed aan doet de opgebouwde studieschuld zo snelmogelijk af te betalen, liefst door de som in één keer te voldoen.Dat reduceert de belastingdruk in de twintig à dertig jaar van zijnwerkzaam leven daarna namelijk aanzienlijk. De links liberalen inde coalitie eisten daarom dat zulke snelle aflossing door eenstrafpremie zou worden ontmoedigd.

Na flink touwtrekken in het kabinet hebben de Tories dit puntgewonnen. Het wordt de Britten voortaan mogelijk gemaakt destudieschuld versneld af te betalen, zonder strafport. Dit isvoordelig voor zowel de schatkist en de schuldreductie van deoverheid, als de hogere inkomens.

Winst voor de Conservatives

Voor de logica achter het sociaal leenstelsel is deze stap vanhet kabinet-Cameron wel pikant. Enerzijds wordt immers gesteld, datde studenten zonder probleem hoge studieschulden kunnen incasserenvanwege hun latere inkomenspositie. Anderzijds wordt gewaarschuwdvoor een overmaat aan publieke schulden bij het hogeoverheidstekort. Tegelijk wordt de mensen uit de hogere inkomenshet zowel makkelijk als aantrekkelijk gemaakt de opgebouwdestudieschuld zo snel mogelijk te laten verdwijnen.

De in die kringen aanzienlijke aanhang van David Cameron en deConservatives zal hem voor dit douceurtje wel erkentelijk zijn. Deafbetaling van de studieschuld als geheel komt dan wel inbelangrijke mate op de schouders van de studenten uit demiddeninkomens. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK