De Jonge Akademie over de knie

Nieuws | de redactie
2 februari 2012 | De Jonge Akademie is de etalage van jong, talentvol, wetenschappelijk Nederland. Sciencepalooza wil meer van ze weten en geeft wekelijks een podium aan de KNAW-talenten. Over de helling van hagelslagbergjes en het ‘dresseren’ van elektronen en atoomkernen met diamanten.

“Hoe zijn ze zo succesvol geworden? Wat beweegt ze? Waarom zijnze onderzoeker geworden? Wat zijn de vragen die ze de komende jarenals (assistent)-professor willen oplossen? En ook belangrijk: wieis de mens achter al dat succes?”

Dat zijn de vragen die Sciencepalooza zich stelt in de zoektocht naarde gezichten achter de leden van de Jonge Akademie. De Akademie,net weer voorzien van vers bloed, bestaat uit 60 gezichten dus ervalt een heleboel over de knie te leggen voorSciencepalooza.

Hagelslag en Zwaartekracht

De eerste die vorige week de eer ten deel viel is Maarten Kleinhans. “Voor ons onderzoek naar rivieren op andere planeten zijnde computer modellen zelfs cruciaal omdat we alleen beelden hebbenvan die plekken. En kent u die hagelslagbergjes op de voorkant vanhet hagelslagpak? Wij hebben ontdekt dat de hoek van de helling vandie bergjes beïnvloed wordt door de zwaartekracht.”

Kleinhans doet onderzoek naar de evolutie van rivieren endelta’s. Dat klinkt als een onderzoek dat goed aansluit bij detopsector Water. Toch is de UU-associate professor kritisch op hetEL&I-beleid. “Er wordt gezegd dat we via topsectoren hetzelfdehoogkwalitatieve onderzoek kunnen blijven doen, maar dat is dusgewoon niet waar! Want de verdeling van dat geld gaat niet opcriteria van kwaliteit, maar wie er toevallig het dichtst bij hetvuur zit.”

Nanodeeltjes dresseren

Meest recent gaf Sciencepalooza een podium aan Ronald Hanson die onderzoek doet naarnanodeeltjes bij het Kavli Institute of Nanoscience van de TUDelft.

In zijn column schrijft hij: “de afgelopen tien jaar is een warerevolutie ingezet in de natuurkunde. Uit verschillendeonderzoeksvelden, zoals optica, magnetische resonantie (zoalsgebruikt in MRI), nanotechnologie en informatietheorie is eencompleet nieuw onderzoeksgebied ontstaan, waarin geprobeerd wordtom het gedrag van elektronen en atoomkernen onder controle tekrijgen.”

Ronald Hanson probeert elektronen en atomen te’dresseren’.  Diamanten worden gebruikt als’minigevangenisjes’ om de deeltjes te isoleren en vast tezetten.

“Ons doel is nu om twee elektronen in verschillende diamanten,op enkele meters afstand van elkaar in een verstrengelde toestandte brengen door gebruik te maken van hun interactie metlichtdeeltjes. Als dit gelukt is, dan is de volgende stap deteleportatie van de toestand van het ene elektron, door het labheen, naar het andere elektron.  Als dat lukt ga ik er zelftussen staan en twee keer met mijn ogen knipperen, want zelfs vooreen quantumwetenschapper blijft teleportatie een bizarfenomeen.”

Alle artikelen in de rubriek ‘De Jonge Akademie onder de knie’van Sciencepalooza lezen? Klik dan hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK