De veerkracht van de Marokkaan in het HBO

Nieuws | de redactie
15 februari 2012 | Weerbarstig balanceren. Dat is de dagelijkse werkelijkheid van de Rabia’s en Youssefs in het HBO, zo analyseert promovenda en Inholland-docente Machteld de Jong. Hun wapen tegen de negatieve stereotypering is het idee van emancipatie en vooruitgang via onderwijs.

Uit de studie ‘Ik ben die Marokkaan niet! Onderzoek naaridentiteitsvorming van Marokkaans-Nederlandse HBO-studenten’ vanMachteld de Jong blijkt dat Marokkaans-Nederlandse HBO’ersnauwelijks openlijk in verzet komen tegen heersende opvattingenover hun identiteit maar ook niet proberen te assimileren. Zecombineren verschillende deel-identiteiten om zo hun eigen weg tekiezen naar een volwaardige plaats in de Nederlandsesamenleving.

Wapenen tegen stereotypering

In haar VU-proefschrift doet De Jong, die werkzaam is als docentaan Hogeschool Inholland, verslag van haar onderzoek naaridentiteitsvorming van Marokkaans-Nederlandse hbo-studenten. Zijziet daarin enkele wezenlijke processen die naast en soms tegenelkaar in de werkelijkheid van het bestaan van deze jongerenbeheersen.

Het beeld in Nederland van Marokkanen is overwegend negatief.Kenmerkend voor deze studenten is dat zij zich proberen zich tewapenen tegen deze negatieve stereotypering door zich te focussenop hun studieloopbaan. Het idee van emancipatie en vooruitgang viahet onderwijs leeft bij hen sterk.

De Jong behandelt in haar proefschrift de identiteit enintegratie van Marokkaans-Nederlandse HBO-studenten en laat ziendat een simpele eenzijdige visie op deze jongeren onvoldoende rechtdoet aan hun veerkracht, ambitie en geloof in een succesvolletoekomst als Marokkaan, Nederlander en moslim. Deze studentenbalanceren daarmee voortdurend tussen verschillende loyaliteiten:de eigen, etnische, gemeenschap, de hogeschool, maar ook deNederlandse samenleving.

Successen en spanningen

Dit proces is weerbarstig en kent bij hen naast successen ookveel spanningen. Maar uit het onderzoek komt naar voren, dat ditniets af doet aan hun ambitie en aan hun wens om een eigen positieen (meervoudige) identiteit te creëren. Een identiteit diebovendien in de samenleving wordt geaccepteerd.

De Jong beschrijft de identiteitsvorming vanMarokkaans-Nederlandse HBO-studenten en laat zien in welke kringenzij zich bewegen. In dat proces van identiteitsvorming maken dezestudenten strategische keuzes die veel complexer en subtieler zijndan in meer obligate opvattingen over hen naar voren komen.

Die keuzes zijn bijvoorbeeld lang niet altijd zijn te reducerentot groepsgedrag. Het proefschrift en onderzoek maken daarmee eengroep Marokkaans-Nederlandse jongeren ‘zichtbaar’ die in hetmaatschappelijke debat, maar ook in veel wetenschappelijkeonderzoeken onderbelicht blijven.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK