Eerste nano-lectoraat in Nederland

Nieuws | de redactie
10 februari 2012 | Saxion hogeschool heeft de primeur met het eerste Nederlandse lectoraat Nanotechnology. Dr. Gregor Luthe is de eerste lector die zich gaat richten op de ontwikkeling van de studieroute Nanotechnology en onderzoek met en voor het bedrijfsleven.

Het nieuwe lectoraat sluit direct aan op de focus die Saxionheeft gelegd op High Tech Systemen & Materialen. Een thema datsterk aansluit op de door EL&I vastgestelde topsectoren. VoorLuthe moet het lectoraat gaan dienen als een ontmoetingsplaats voorstudenten, medewerkers, onderzoekers en het bedrijfsleven.

Belangrijke rol voor nanotechnologie

“Nanotechnologie speelt nu al een grote rol in ieders leven,zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Of het nu om voedsel,medicijnen, milieu of elektronica gaat: bij vrijwel alle processenwordt gebruik gemaakt van nanotechnologie”, benadrukt Luthe hetbelang van het lectoraat. Volgens de kersvers lector gaat deinvloed van nanotechnologie nog verder strekken dan de komst van dede computer.

Met de komst van het lectoraat op Saxion is ook de samenwerkingmet de UTwente verder versterkt. Het lectoraat is ontstaan uit eengemeenschappelijk initiatief met onderzoeks¬instituut MESA+ van deUniversiteit Twente. Luthe heeft het aandachtspuntNanoBioInterface.

Een tweede lector Nanotechnology met aandachtspuntNanoPhysicsInterface en hardware-ontwikkeling is op komst, zo laatSaxion weten. Luthe, gepromoveerd aan de VU en werkzaam geweest inMünster, Trondheim en Berkeley, hoopt dat het lectoraat ook gaatfunctioneren als laagdrempelig servicecentrum waar met debeschikbare nanotechnologieapparatuur gewerkt kan worden aantechnisch hoogstaande onderzoeksopdrachten.

Visie op Nano

In zijn visie voor het lectoraat gaat Luthe dieper in op hetbelang van een HBO-benadering van nanotechnologie. “De groteproblemen waar de mensheid zich voor gesteld ziet kunnen metnanotechnologie worden aangepakt, zoals groene energie, het rechtop zuiver water en voedsel, maar ook ziekten als kanker, Parkinson,HIV.”

Volgens Luthe kan het onderzoek nog wel wat meer HBO gebruiken.”Wat de ‘Nanovalley’ nog mist is de link met het HBO. Hetbedrijfsleven en de onderzoeksgroepen staan namelijk te springen ommedewerkers in de nanotechnologie. Hierin gaat het lectoraat en destudieroute Nanotechnology voorzien.”

Het lectoraat Nanotechnology moet volgens Luthe een broedplaatsworden voor creatieve studenten, onderzoekers en bedrijven. “Dezeondernemende cultuur geeft ook steun aan spin-off bedrijven die uitde studieroute en het lectoraat Nanotechnology ontstaan. We zijn nutwee jaar bezig met de studieroute Nanotechnology. In die tijdhebben zich al drie bedrijven ingeschreven bij de Kamer vanKoophandel, producten ontwikkeld, onderzoek gedaan en defaciliteiten en vakkennis gebruikt vanuit de studieroute.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK