Gletsjers als klimaatleerboek

Nieuws | de redactie
2 februari 2012 | Wie de gletsjers van de voorbije 150 jaar snapt, kan echt veel leren begrijpen van klimaatverandering. UU- glacioloog Paul Leclercq reconstrueerde zo de bijdrage van gletsjers aan zeespiegelstijging en temperatuurveranderingen. Tussen 1830 en 2000 was de mondiale temperatuurstijging 0,94 °C.

Het krimpen van gletsjers wereldwijd heeft een groter aandeel inde zeespiegelstijging sinds 1850 dan tot nu toe gedacht. Dit blijktuit Paul Leclercq’s promotieonderzoek. Gletsjers krimpen wereldwijddoor de opwarming van de aarde. Met historische kennis van degletsjerlengte kan zowel de bijdrage aan zeespiegelstijging als deklimaatverandering worden gereconstrueerd.

De vroegere lengtes van de gletsjers zijn vastgelegd inmetingen, reconstructies gebaseerd op geologisch onderzoek enhistorische bronnen zoals schilderijen en kaarten. De Utrechtseonderzoeker heeft zo een dataset van wereldwijdegletsjerveranderingen samengesteld.

9 centimeter zeespiegelstijging doorsmeltijs

Om het klimaat uit het verleden zo precies mogelijk tereconstrueren worden veel verschillende methoden gebruikt,uiteenlopend van het bestuderen van boomringen en informatie uitaardlagen tot aan de samenstelling van ijsboringen. Hetproefschrift laat nu ook zien dat gletsjers goed gebruikt kunnenworden voor het maken van klimaatreconstructies. De nieuwe methodewijst op een mondiale temperatuurstijging met 0,94 °C tussen 1830en 2000 en versterkt hiermee op een onafhankelijke manier deuitkomsten van eerdere reconstructies.

Leclercq heeft de lengteveranderingen van de gletsjers ookgebruikt om een schatting te maken van de bijdrage van gletsjersaan zeespiegelstijging. Hieruit blijkt dat de afname van dehoeveelheid gletsjerijs sinds 1850 verantwoordelijk is voor 9 cmstijging. Dit is bijna twee keer meer dan tot nu toe werdaangenomen en bijna de helft van de totale zeespiegelstijging indeze periode.

Het grotere aandeel van gletsjers verklaart gedeeltelijk waaromde waargenomen zeespiegelstijging groter is dan tot nu toe werdbegrepen. Met behulp van de nieuwe kennis kan verder onderzoek metmeer precisie de verwachte zeespiegelstijging bepalen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK