Haal zombie-ethiek uit het bedrijfsleven

Nieuws | de redactie
1 februari 2012 | “Is het bedrijfsleven per definitie te kwader trouw?” Op die vraag gaat Ruud Welten, gister geïnstalleerd als lector Ethiek op Saxion onder meer in. “De bedrijfsethiek die ik wil verdedigen zegt: “Wij nemen de verantwoordelijkheid voor ons product zelf volledig op ons”.”

“Gij zult maatschappelijk verantwoord ondernemen!” Met deze redeis Ruud Welten van start gegaan met zijn lectoraat op SaxionHogeschool. “Het doel van het lectoraat bestaat erin om dereflectie op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van hetbedrijfsleven te stimuleren; reflectie die ten grondslag ligt aanverantwoordelijk handelen.”

Bedrijven kunnen mensen tot zombies

Focus in het lectoraat ligt met name op innovatie van hetonderwijs. “Met het lectoraat wil ik bereiken dat onze studentenweten wie zij als toekomstige managers en zakenmensen zijn, dat zijde maatschappelijke verantwoordelijkheid die gegeven is met hunprofessie herkennen en tot het kompas van hun handelen latenzijn.”

Welten waarschuwt in zijn rede voor de ‘zombie-ethiek’ vanbedrijven. “Zombies kunnen individuen zijn. Bedrijven kunnen mensentot zombies maken. De maatschappij is voor zombies niets anders daniets waar je geld uit kunt zuigen. We moeten zombies dus opsporenen ze onschadelijk maken.”

MVO is geen gaarkeuken 

De sleutel in dit proces ligt daarbij in het MaatschappelijkVerantwoord Ondernemen (MVO). Welten waarschuwt echter voor een teweids begrip van MVO. “MVO is geen gaarkeuken voorwereldverbeteraars, het is geen supermarché van goede bedoelingen,het is niet ‘een heleboel dingen’, maar slechts één ding. Hetantwoord op de vraag: wat is de bijdrage van mijn bedrijf aan eengoede samenleving? Zoals gesteld is de reflectie op deze vraag hethoofddoel van het lectoraat.”

Ethische bedrijfsvoering is wat Welten studenten en medewerkersvan de afdeling hospitality op Saxion wil bijbrengen. Het isnamelijk, zo stelt Welten, “in de huidige maatschappij ronduitonverantwoord en ongeloofwaardig om studenten zonder ethischereflectie op hun praktijk het bedrijfsleven in te sturen.”

De volledige lectorale rede van Ruud Welten, uitgesproken op 31januari, leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK